Tuyển sinh Tiến sĩ 2020

Hạn chót nhận hồ sơ: 12/06/2020

Download hồ sơ 

Thông báo Tuyển sinh cao học năm 2020

Phát nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/06/2020
Download hồ sơ dự thi tại đây
Ngày thi:  ngày 04 và 05/07/2020

Thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học năm 2020

Khai giảng ngày 04/04/2020 (học online chiều thứ bảy, sáng và chiều chủ nhật)

Đăng ký tại đây

Thông báo Chiêu sinh Lớp ôn thi cao học năm 2020

Ngày khai giảng 20/04/2020, 25/04/2020

 

 

Top