Báo cáo chuyên đề: Tình hình thực tế kinh tế xã hội của Tỉnh Tiền Giang và Đồng Bằng Sông Cửu Long

Thời gian: 8 giờ 30, Sáng Chủ nhật, ngày 09-12-2018.
Tại: HT 601 - Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3

Seminar: Changing directions and trends in language education research

Thời gian: Chiều thứ Tư, ngày 28-11-2018, Từ 14g00 -16g30
Tại: Phòng 703 - Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3

 
 
 
 
Top