Thông báo dời ngày tổ chức thi Tuyển sinh cao học năm 2021, đợt 1

Dời ngày tổ chức thi Tuyển sinh cao học năm 2021, đợt 1 (10 & 11/07/2021), đến khi có thông báo mới nhất

Tuyển sinh Khoá học Chứng chỉ Giảng dạy Anh Văn Thiếu Nhi - Khóa tháng 8/2021

HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ: 08/08/2021

Khai giảng: Ngày 15/08/2021

Tuyển sinh Thạc sĩ Giáo dục (PPGD tiếng Anh) - Master of Education (TESOL) 2021 - Giai đoạn 2 - Đợt 2

HẠN CHÓT NHẬN HỒ SƠ: 13/08/2021 (GĐ 2)

Khai giảng: Tháng 09/2021

 

 

Top