Thông báo chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2019, đợt 1

Đơn xin chấm phúc khảo kỳ thi tuyển sinh cao học năm 2019 (tải mẫu đơn tại đây)

Kết quả tuyển sinh cao học năm 2019, đợt 1

Kết quả tuyển sinh, thông báo điểm chuẩn

Báo cáo chuyên đề "Tình hình tội phạm kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng"

Thời gian: 18 giờ 00 - 20 giờ 00, ngày 09-08-2019

Tại: Phòng 412 - Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3

Top