MỞ LỚP XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS (DÀNH CHO HỌC VIÊN TESOL)

Thời gian học Sáng Chủ nhật hàng tuần. Khai giảng 14/07/2019
Địa điểm học: Trường Đại học Mở TPHCM, 97 Võ Văn Tần, Q3.

Học phí: 800.000 đồng/ khóa. Đăng ký online tại đây.

Thông báo Chiêu sinh Lớp ôn thi cao học năm 2019

Kinh tế học, QTKD, TC-NH, Kế toán (03/05/2019, 11/05/2019)
LL&PPDHBM Tiếng Anh, Luật Kinh tế, Kỹ thuật xây dựng, Khoa học máy tính, Xã hội học, Công nghệ sinh học (11/05/2019)

TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2019

- Nhận hồ sơ: đến hết ngày 08/07/2019

- Thời gian xét tuyển:  03 - 04/08/2019

- Download hồ sơ dự tuyển tại đây

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC VIỆT - BỈ

Tuyển sinh chuyên ngành Quản trị tiếp thị và truyền thông, năm 2019. 

(theo Thông báo số 286/TB-ĐHM ngày 05/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

 

 

Top