Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Nguyễn Đăng Khoa chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng- khóa 3 năm 2021

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Nguyễn Đăng Khoa chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng.

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Lê Trương Hiền Hòa chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Lịch bảo vệ đề cương nghiên cứu sinh Lê Trương Hiền Hòa chuyên ngành Quản trị kinh doanh

Seminar: Knowledge creation in business research for early career researchers

Thời gian: Chiều Thứ Năm, ngày 12/01/2023, 16g00 - 18g00 
Tại: Phòng 120 (Phòng Truyền thống) - Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3
 

Tiểu ban đánh giá Tiểu lụận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của NCS Huỳnh Hiền Hải chuyên ngành Kinh tế học - khóa 3 năm 2018.

Lịch bảo vệ Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề tiến sĩ của nghiên cứu sinh Huỳnh Hiền Hải chuyên ngành Kinh tế học.

 

Top