Tuyển sinh tiến sĩ 2018

- Nhận hồ sơ:  đến hết ngày 06/07/2018

- Thời gian xét tuyển:  28 -29/07/2018

- Download hồ sơ dự tuyển tại đây

Tuyển sinh Thạc sỹ Quản Trị Kinh Doanh chương trình Việt - Bỉ (Năm thứ 23)

HỖ TRỢ HỌC PHÍ 20.511.000 VNĐ, tương đương 900 USD CHO NHỮNG ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ TRƯỚC 05/07/2018
Hạn cuối nộp hồ sơ: ngày 05/07/2018

Thi Viết và Phỏng vấn: 14/07/2018.
>>>Download Hồ sơ dự tuyển tại đây <<<

MỞ LỚP XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS (DÀNH CHO HỌC VIÊN TESOL)

Khai giảng: 07/07/2018 (Sáng thứ 7)

Học phí: 600.000 VNĐ/ khóa 

Địa điểm: Trường Đại học Mở TPHCM, 97 Võ Văn Tần, Q3 (Phòng 306) 

Tuyển sinh Thạc sỹ Quản trị Marketing và truyền thông (Việt - Bỉ Năm thứ 23)

HỖ TRỢ HỌC PHÍ 13.674.000 VNĐ, tương đương 600 USD CHO NHỮNG ỨNG VIÊN NỘP HỒ SƠ TRƯỚC 05/07/2018

Hạn cuối nộp hồ sơ: 05/07/2018 
Thi viết & Phỏng vấn: ngày 14/07/2018

Download Hồ sơ dự tuyển tại đây

 

 

 
 
 
 
Top