Thông báo Tuyển sinh cao học năm 2020

Phát nhận hồ sơ đăng ký dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 05/06/2020
Download hồ sơ dự thi tại đây
Ngày thi:  ngày 04 và 05/07/2020

Thông báo Chiêu sinh Lớp ôn thi cao học năm 2020

Ngày 05/06/2020, khai giảng lớp ôn thi cấp tốc ngành: Kinh tế học, QTKD, TC-NH, Kế toán

 

 

Top