CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC VIỆT - BỈ

Tuyển sinh chuyên ngành Quản trị tiếp thị và truyền thông, năm 2019. 

(theo Thông báo số 286/TB-ĐHM ngày 05/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

CHƯƠNG TRÌNH CAO HỌC VIỆT - BỈ

Tuyển sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh, năm 2019.

(theo Thông báo số 285/TB-ĐHM ngày 05/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

Thông báo Chiêu sinh Lớp ôn thi cao học năm 2019

Kinh tế học, QTKD, TC-NH, Kế toán (18/03/2019, 30/03/2019); Luật Kinh tế, LL&PPDHBM Tiếng Anh (30/03/2019); Kỹ thuật xây dựng, Khoa học máy tính, Xã hội học, Công nghệ sinh học (11/05/2019)

MỞ LỚP XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS (DÀNH CHO HỌC VIÊN QUẢN TRỊ KINH DOANH)

Thời gian học Sáng Chủ nhật hàng tuần. Khai giảng 21/04/2019
Địa điểm học: Trường Đại học Mở TPHCM, 97 Võ Văn Tần, Q3.

Học phí: 800.000 đồng/ khóa. Đăng ký online tại đây.

Thông báo chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học năm 2019

Chuyên ngành: QTKD, TC-NH, Kinh tế học, KH Máy tính, Xã hội học, Công nghệ sinh học. Khai giảng ngày 09/03/2019

 

 

Báo cáo chuyên đề "Entrepreneuship: from idea to business"

Thời gian: Sáng Chủ nhật, ngày 21-04-2019, Từ 9g00 -11g00
Tại: Hội trường 601 - Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3

Báo cáo chuyên đề: Advances in biotechnology focused on fungal science

Thời gian: Sáng thứ Bảy, ngày 06-04-2019, Từ 9g00 -10g30
Tại: Phòng 124 - Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3

Buổi giới thiệu chương trình đào tạo Tiến sĩ 2019

Địa điểm: Phòng 124 - 97 Võ Văn Tần, P6, Q3, TPHCM

Thời gian: 14h00 Chiều Thứ Bảy ngày 13/04/2019

Buổi giới thiệu chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh liên kết với ĐH Fresenius (Đức)

14h00 Chiều Thứ bảy ngày 23/03/2019

P.124 - 97 Võ Văn Tần, Quận 3, TPHCM

Top