PhD. Students

 

LIST OF PhD CANDIDATES IN BUSINESS ADMINISTRATION INTAKE 1 (2012-2016)

(Decision No 315/QĐ-ĐHM, dated on 10/5/2013)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

1

Trần Ngọc Chánh

26/09/1973

Đồng Tháp

Male

2

Trương Mỹ Diễm

20/03/1977

Sóc Trăng

Female

3

Hoàng Thị Thu Hà

16/06/1962

TP. HCM

Female

4

Lê Văn Hưởng

01/01/1962

Tiền Giang

Male

5

Vũ Hữu Thành

22/01/1979

Nam Định

Male

 

LIST OF PhD CANDIDATES IN BUSINESS ADMINISTRATION INTAKE 2 (2013-2017)

(Decision No 840/QĐ-ĐHM, dated on 25/10/2013)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

1

Phạm Trung Dũng

25/12/1972

Phú Thọ

Male

2

Nguyễn Lê Thái Hòa

20/01/1976

Quảng Nam

Male

3

Lê Khánh

20/11/1964

Sài Gòn

Male

4

Lê Nguyễn Bình Minh

02/05/1983

Khánh Hòa

Male

5

Trần Kiêm Việt Thắng

09/04/1985

TP. HCM

Male

6

Vũ Thịnh Trường

17/12/1987

Nam Định

Male

7

Tô Đình Tuân

16/07/1974

Sài Gòn

Male

8

Ngô Thành Trung

09/01/1986

Gia Lai

Male

9

Huỳnh Đông Hà

04/10/1977

TP.HCM

Male

 

LIST OF PhD CANDIDATES IN BUSINESS ADMINISTRATION INTAKE 3 (2014-2018)

(Decision No 1513/QĐ-ĐHM, dated on 31/12/2014)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

1

Lê Đình Nghi

13/12/1982

Bình Thuận

Male

2

Trần Thị Huế Chi

10/12/1976

TP. HCM

Female

3

Nguyễn Ngọc Thông

07/10/1987

TP. HCM

Male

4

Trịnh Hoàng Nam

18/03/1978

Khánh Hòa

Male

5

Phạm Nguyễn Thế Thành

10/08/1974

Quảng Nam

Male

6

Ngô Chính

11/12/1962

Bình Định

Male

7

Nguyễn Đức Bình

07/10/1973

Hà Nội

Male

8

Trần Thế Nam

24/07/1977

Hà Nam

Male

 

LIST OF PhD CANDIDATES IN BUSINESS ADMINISTRATION INTAKE 4 (2015-2019)

(Decision No 1447/QĐ-ĐHM, dated on 30/10/2015)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

1

Phạm Đình Cường

23/09/1969

Tây Ninh

Male

2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

20/08/1982

Phú Yên

Female

3

Nguyễn Thanh Huyên

17/07/1972

Hà Tĩnh

Male

4

Bùi Thành Khoa

21/10/1987

TP.HCM

Male

5

Cao Trí Nhân

15/02/1975

Cà Mau

Male

6

Lê Hoàng Việt Phương

15/05/1988

Bình Phước

Male

7

Nguyễn Quyết

24/05/1979

Đồng Nai

Male

8

Trần Bá Thịnh

01/12/1973

Quảng Nam

Male

 

LIST OF PhD. CANDIDATES YEAR 2016

(Decision No 1522/QĐ-ĐHM, dated 07/10/2016)

No.

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral Programs

1

Bùi Ngọc Tuấn Anh

14/01/1979

HCMC

Male

Business administration

2

Nguyễn Giang Đô

21/07/1969

HCMC

Male

Business administration

3

Trần Diệu Hằng

01/06/1985

Hà Nội

Female

Business administration

4

Lê Trương Hiền Hoà

05/02/1984

HCMC

Male

Business administration

5

Nguyễn Lê Thanh Huyền

02/03/1986

Khánh Hoà

Female

Business administration

6

Nguyễn Vĩnh Luận

24/09/1984

Đồng Tháp

Male

Business administration

7

Nguyễn Ngọc Đan Thanh

17/07/1988

HCMC

Female

Business administration

8

Nguyễn Thị Thuỷ

14/11/1986

Tiền Giang

Female

Business administration

9

Đỗ Thanh Trúc

07/06/1987

Quảng Nam

Female

Business administration

10

Võ Minh Tuấn

24/10/1967

HCMC

Male

Business administration

11

Lê Thanh Liêm

03/03/1963

Bến Tre

Male

Economics

12

Cao Việt Cường

04/02/1987

Quãng Ngãi

Male

Economics

13

Mai Thị Hồng Đào

09/04/1972

Đồng Tháp

Female

Economics

14

Đặng Bắc Hải

15/03/1981

Vũng Tàu

Male

Economics

15

Bùi Quang Hiển

18/02/1990

Bến Tre

Male

Economics

16

Phạm Tấn Hoà

02/01/1973

Long An

Male

Economics

17

Ngô Đức Huy

28/03/1988

TP. Hồ Chí Minh

Male

Economics

18

Bùi Hoàng Ngọc

13/03/1977

Hà Nội

Male

Economics

19

Huỳnh Đặng Bích Vy

10/03/1982

HCMC

Female

Economics

 

LIST OF PhD. CANDIDATES YEAR 2017

 (Decision No 2271/QĐ-ĐHM, dated 28/12/2017)

No.

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

Doctoral prorams

1

Nguyễn Thị Dỵ Anh

18/04/1984

HCMC

Female

Business admnistration

2

Trần Cao Giang

09/03/1986

HCMC

Male

Business admnistration

3

Phạm Anh Nguyên

22/03/1989

Long An

Male

Business admnistration

4

Đỗ Anh Thư

15/07/1984

Long An

Female

Business admnistration

5

Nguyễn Trúc Vân

19/08/1979

HCMC

Female

Business admnistration

6

Nguyễn Chí Tâm

28/11/1984

HCMC

Male

Economics

7

Nguyễn Châu Bích Tuyền

27/02/1977

Bến Tre

Female

TESOL

 

 
 
 
 
Top