PhD. Students

 

LIST OF PhD CANDIDATES IN BUSINESS ADMINISTRATION INTAKE 1 (2012-2016)

(Decision No 315/QĐ-ĐHM, dated on 10/5/2013)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

1

Trần Ngọc Chánh

26/09/1973

Đồng Tháp

Male

2

Trương Mỹ Diễm

20/03/1977

Sóc Trăng

Female

3

Hoàng Thị Thu Hà

16/06/1962

TP. HCM

Female

4

Lê Văn Hưởng

01/01/1962

Tiền Giang

Male

5

Vũ Hữu Thành

22/01/1979

Nam Định

Male

 

LIST OF PhD CANDIDATES IN BUSINESS ADMINISTRATION INTAKE 2 (2013-2017)

(Decision No 840/QĐ-ĐHM, dated on 25/10/2013)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

1

Phạm Trung Dũng

25/12/1972

Phú Thọ

Male

2

Nguyễn Lê Thái Hòa

20/01/1976

Quảng Nam

Male

3

Lê Khánh

20/11/1964

Sài Gòn

Male

4

Lê Nguyễn Bình Minh

02/05/1983

Khánh Hòa

Male

5

Trần Kiêm Việt Thắng

09/04/1985

TP. HCM

Male

6

Vũ Thịnh Trường

17/12/1987

Nam Định

Male

7

Tô Đình Tuân

16/07/1974

Sài Gòn

Male

8

Ngô Thành Trung

09/01/1986

Gia Lai

Male

9

Huỳnh Đông Hà

04/10/1977

TP.HCM

Male

 

LIST OF PhD CANDIDATES IN BUSINESS ADMINISTRATION INTAKE 3 (2014-2018)

(Decision No 1513/QĐ-ĐHM, dated on 31/12/2014)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

1

Lê Đình Nghi

13/12/1982

Bình Thuận

Male

2

Trần Thị Huế Chi

10/12/1976

TP. HCM

Female

3

Nguyễn Ngọc Thông

07/10/1987

TP. HCM

Male

4

Trịnh Hoàng Nam

18/03/1978

Khánh Hòa

Male

5

Phạm Nguyễn Thế Thành

10/08/1974

Quảng Nam

Male

6

Ngô Chính

11/12/1962

Bình Định

Male

7

Nguyễn Đức Bình

07/10/1973

Hà Nội

Male

8

Trần Thế Nam

24/07/1977

Hà Nam

Male

 

LIST OF PhD CANDIDATES IN BUSINESS ADMINISTRATION INTAKE 4 (2015-2019)

(Decision No 1447/QĐ-ĐHM, dated on 30/10/2015)

No

Full names

Date of Birth

Place of Birth

Gender

1

Phạm Đình Cường

23/09/1969

Tây Ninh

Male

2

Nguyễn Thị Mỹ Dung

20/08/1982

Phú Yên

Female

3

Nguyễn Thanh Huyên

17/07/1972

Hà Tĩnh

Male

4

Bùi Thành Khoa

21/10/1987

TP.HCM

Male

5

Cao Trí Nhân

15/02/1975

Cà Mau

Male

6

Lê Hoàng Việt Phương

15/05/1988

Bình Phước

Male

7

Nguyễn Quyết

24/05/1979

Đồng Nai

Male

8

Trần Bá Thịnh

01/12/1973

Quảng Nam

Male

 

 
 
 
 
Top