Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương đợt 1 ngày 13/01/2017

Lịch bảo vệ đề cương đợt 1 ngày 13/01/2017

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

13/01/2017

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành ME

Theo QĐ, HV quan tâm

204

2

13/01/2017

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA

Theo QĐ, HV quan tâm

205

3

13/01/2017

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MFB

Theo QĐ, HV quan tâm

206

4

14/01/2017

08h00 - 11h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA

Theo QĐ, HV quan tâm

204

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top