Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương tháng 03/2017

Lịch bảo vệ đề cương tháng 03/2017

STT NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN  PHÒNG
1 30/03/2017 18h00 - 20h30 Bảo vệ đề cương ngành MBA Theo QĐ, HV quan tâm 205
2 31/03/2017 18h00 - 20h30 Bảo vệ đề cương ngành MFB Theo QĐ, HV quan tâm 206
3 31/03/2017 18h00 - 20h30 Bảo vệ đề cương ngành TESOL Theo QĐ, HV quan tâm 205
4 31/03/2017 14h00 - 19h00 Bảo vệ đề cương ngành ME Theo QĐ, HV quan tâm 206
5 31/03/2017 14h00 - 17h00 Bảo vệ đề cương ngành MCON Theo QĐ, HV quan tâm 403
6 31/03/2017 14h00 - 17h00 Bảo vệ đề cương ngành MBA Theo QĐ, HV quan tâm 205

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top