Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn tháng 05/2017

Lịch bảo vệ luận văn tháng 05/2017

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

09/05/2017

14h00 - 17h00

BVLV ngành MBA:

 1. Nguyễn Minh Tân
 2. Nguyễn Đình Quyến
 3. Lê Huy Hoàng
 4. Trịnh Văn Long

Theo QĐ, HV quan tâm

207

2

10/05/2017

8h30 - 11h30

BVLV ngành TESOL:

 1. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
 2. Lê Thị Kim Trước

Theo QĐ, HV quan tâm

207

3

11/05/2017

13h30 - 17h30

BVLV ngành MFB:

 1. Phạm Hồng Vy
 2. Huỳnh Hữu Khoa

Theo QĐ, HV quan tâm

207

4

12/05/2017

8h30 - 11h30

BVLV ngành MBA:

 1. Trần Duy Nghĩa
 2. Lê Văn Mạnh

Theo QĐ, HV quan tâm

207

5

12/05/2017

17h30 – 20h30

BVLV ngành ME HĐ1:

 1. Hồ Hữu Hiếu
 2. Nguyễn Đại Phước
 3. Nguyễn Thị Ngọc Huyền

Theo QĐ, HV quan tâm

206

6

BVLV ngành ME HĐ1:

 1. Hồ Hướng Dương
 2. Lê Thị Thanh Minh
 3. Nguyễn Đăng Khoa

Theo QĐ, HV quan tâm

207

 

Tin cùng chuyên mục

Top