Thông tin tuyển sinh

Chiêu sinh lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học năm 2017-2018

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC
DỰ THI CAO HỌC NĂM 2017, 2018

I. Chuyên ngành Kinh tế học, Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng:

 • Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần (khối ngành Kinh tế, kinh doanh, quản lý) với chuyên ngành đăng ký dự thi học bổ sung các học phần sau:

  Quản trị kinh doanh

  Tài chính - Ngân hàng

  Kinh tế học

  1. Quản trị doanh nghiệp

  2. Marketing căn bản

  3. Quản trị chiến lược

  1. Nguyên lý kế toán

  2. Quản trị tài chính

  3. Tiền tệ - Ngân hàng

  1. Kinh tế vi mô

  2. Kinh tế vĩ mô

  3. Toán kinh tế

   
Học phí: 2.600.000đ/ 1 học viên
 • Học viên không thuộc khối ngành Kinh tế - Quản trị kinh doanh, quản lý học bổ sung các học phần sau :

a. Học viên đã tốt nghiệp đại học thuộc khối ngành kỹ thuật, tự nhiên, y dược học bổ sung 8 học phần sau:

- Quản trị doanh nghiệp

- Marketing căn bản

- Quản trị chiến lược

- Nguyên lý kế toán

- Quản trị tài chính

- Tiền tệ - Ngân hàng

- Kinh tế vi mô

- Kinh tế vĩ mô

 

Học phí: 5.500.000đ/ 1 học viên

b. Học viên đã tốt nghiệp đại học không thuộc khối ngành kỹ thuật, tự nhiên, y dược học bổ sung 9 học phần sau:

- Quản trị doanh nghiệp

- Marketing căn bản

- Quản trị chiến lược

- Nguyên lý kế toán

- Quản trị tài chính

- Tiền tệ - Ngân hàng

- Kinh tế vi mô

- Kinh tế vĩ mô

- Toán Kinh tế

Học phí: 6.000.000đ/ 1 học viên

II. Chuyên ngành Khoa học máy tính:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần (Toán và thống kê, Công nghệ kỹ thuật điện, Điện tử và viễn thông, Kỹ thuật điện, Sư phạm toán học, Tin học công nghiệp, Điều khiển tự động) học bổ sung các học phần sau :

- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Lập trình hướng đối tượng

- Phân tích và thiết kế hệ thống

Học phí: 3.200.000đ/ 1 học viên

III. Chuyên ngành Xã hội học:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần (Nhân học, Dân tộc học, Công tác xã hội, Tâm lý học, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế chính trị, Triết học, Văn hóa học, Giáo dục học, Chính trị học) học bổ sung các học phần sau:

- Xã hội học đại cương

- Lịch sử xã hội học

- Phương pháp nghiên cứu trong khoa học xã hội

            Học phí: 2.800.000đ/ 1 học viên

* Học phí 1 môn cho các ngành: 900.000đ/ 1 môn

* Học viên nộp học phí tại khoa Đào tạo Sau Đại học (phòng 210)

IV. Thời gian học

* Ngành Kinh tế học, QTKD, Tài chính - Ngân hàng: tối 2-4-6 khai giảng 02/10/2017

V. Địa điểm học:

- Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh
Khoa Đào tạo Sau Đại học (Phòng 210)
97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (08) 39300947 hoặc (08) 39300210 – 209/210

Website: http://sdh.ou.edu.vn. Email: loan.ntt@ou.edu.vn

Khi đăng ký học vui lòng nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học, bảng điểm (bản sao có công chứng hoặc nộp bản photo xuất trình bản chính để đối chiếu)

 

Tin cùng chuyên mục

Top