Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương tháng 01/2018

Lịch bảo vệ đề cương tháng 01/2018

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

12/01/2018

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành Tesol HĐ1

Theo QĐ, HV quan tâm

207

2

16/01/2018

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA HĐ1

Theo QĐ, HV quan tâm

207

3

17/01/2018

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA HĐ2

Theo QĐ, HV quan tâm

207

4

17/01/2018

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MFB HĐ1

Theo QĐ, HV quan tâm

206

5

18/01/2018

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA HĐ3

Theo QĐ, HV quan tâm

207

6

18/01/2018

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MFB HĐ2

Theo QĐ, HV quan tâm

206

7

18/01/2018

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MCON

Theo QĐ, HV quan tâm

205

8

19/01/2018

18h00 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành Tesol HĐ2

Theo QĐ, HV quan tâm

207

9

20/01/2018

08h00 - 11h30

Bảo vệ đề cương ngành MLAW HĐ1

Theo QĐ, HV quan tâm

207

10

20/01/2018

13h00 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành MLAW HĐ2

Theo QĐ, HV quan tâm

207

11

21/01/2018

08h00 - 11h30

Bảo vệ đề cương ngành MLAW HĐ3

Theo QĐ, HV quan tâm

207

12

21/01/2018

13h00 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành MLAW HĐ4

Theo QĐ, HV quan tâm

207

13

21/01/2018

13h00 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành ME

Theo QĐ, HV quan tâm

205

 

Tin cùng chuyên mục

Top