Tin tức

Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Kinh tế học

Ngày 12/11/2015 (1 hội đồng), 13/11/2015 (2 hội đồng)

 
 

Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Kinh tế học

- Chiều ngày 12/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 13:30

- Sáng ngày 13/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 08:00

- Chiều ngày 13/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 13:30

 

Tin cùng chuyên mục

Top