Tin tức

Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Quản trị kinh doanh

Ngày 09/11/2015 (2 hội đồng), 10/11/2015 (1 hội đồng)

 
 

Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Quản trị kinh doanh

- Sáng ngày 09/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 08:30

- Chiều ngày 09/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 13:00

- Chiều ngày 10/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 08:30

 

Tin cùng chuyên mục

Top