Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn tháng 5/2018

Lịch bảo vệ luận văn tháng 5/2018

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

08/5/2018

14h00 – 17h30

BVLV ngành TESOL:

1. Hà Nhật Linh

2. Nguyễn Thị Thu Thủy

Theo QĐ, HV quan tâm

206

2

09/5/2018

08h30 – 12h00

BVLV ngành MFB (HĐ1):

1. Phạm Thị Thanh An

2. Dương Công Thảo

3. Nguyễn Thị Phương Thảo

Theo QĐ, HV quan tâm

207

6

10/5/2018

08h30 – 12h00

BVLV ngành MBA:

1. Lý Quỳnh Giao

2. Nguyễn Văn Thông

3. Phan Hùng Vinh

4. Huỳnh Khánh Toàn

Theo QĐ, HV quan tâm

206

8

11/5/2018

08h30 – 12h00

BVLV ngành MFB (HĐ2):

1. Trần Thị Bích Viên

2. Trần Hồng Vũ

3. Lê Tuấn Thanh

Theo QĐ, HV quan tâm

207

9

12/5/2018

08h00 – 12h00

BVLV ngành ME (HĐ1):

1. Lê Nguyễn Tường Vi

2. Nguyễn Thị Vân Anh

3. Nguyễn Đức Vĩnh Tuyên

4. Đỗ Thị Thu Kiều

Theo QĐ, HV quan tâm

205

10

12/5/2018

13h30 – 17h00

BVLV ngành ME (HĐ2):

1. Ngô Trường Duy

2. Trịnh Quang Thắng

3. Trần Hoàng Phú

Theo QĐ, HV quan tâm

205

 

Tin cùng chuyên mục

Top