Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương tháng 6/2018

Lịch bảo vệ đề cương tháng 6/2018

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

23/5/2018

14h00 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành Tesol

Theo QĐ, HV quan tâm

207

2

04/6/2018

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MFB HĐ1

Theo QĐ, HV quan tâm

206

3

06/6/2018

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA HĐ1

Theo QĐ, HV quan tâm

403

4

06/6/2018

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MFB HĐ2

Theo QĐ, HV quan tâm

206

5

08/6/2018

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA HĐ2

Theo QĐ, HV quan tâm

205

6

08/6/2018

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MCON

Theo QĐ, HV quan tâm

403

7

08/6/2018

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MFB HĐ3

Theo QĐ, HV quan tâm

402

8

09/6/2018

08h00 - 12h00

Bảo vệ đề cương ngành ME

Theo QĐ, HV quan tâm

205

9

09/6/2018

13h00 - 17h30

Bảo vệ đề cương ngành MFB HĐ4

Theo QĐ, HV quan tâm

205

10

11/6/2018

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA HĐ3

Theo QĐ, HV quan tâm

205

11

13/6/2018

08h00 - 12h00

Bảo vệ đề cương ngành TESOL

Theo QĐ, HV quan tâm

205

12

13/6/2018

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA HĐ4

Theo QĐ, HV quan tâm

205

13

15/6/2018

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA HĐ5

Theo QĐ, HV quan tâm

205

14

16/6/2018

08h30 – 10h30

Bảo vệ đề cương ngành MLAW

Theo QĐ, HV quan tâm

205

 

Tin cùng chuyên mục

Top