Tin tức

Buổi nói chuyện chuyên đề Some basic microeconomics

Tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 601– 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3
Thời gian tổ chức: 8h30 - 11h30 Sáng Thứ Năm, ngày 19/07/2018

 

Khoa Đào tạo Sau đại học, Khoa Đào tạo đặc biệt, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa kinh tế và quản lý công, Khoa Ngoại ngữ  kính mời các bạn sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế học,Tài chính ngân hàng, tiếng Anh thương mại tham gia Seminar "Some basic microeconomics"

Diễn giả:  Eva Berde - Professor of Economics, Corvinus University of Budapest.

Nội dung chính: 

What is the resemblance between utility maximization and profit maximization? Different utility terms.

Cardinal utility Ordinal utility

utility function

production function

marginal utility

marginal production

MRS

MRTS

indifference curve

isoquant curve

budget line

isocost line

maximum utility within budget constraint

?

?

Profit maximization

Why  is  profit maximization is  “other line”?

Broader aspects in market analysis

Monopoly where explaining the profit maximization is the easiest.

An example:

AC=3500

Number of

items

1

2

3

4

5

6

Reservation

Price (HUF)

10 000

8 000

6 000

5 000

4 000

3 000

Optimal price without price discrimination and with price discrimination

Thành phần tham dự:

Sinh viên các  ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế học, Marketing, Kinh doanh quốc tế, tiếng Anh thương mại.

>>>Đăng ký tham dự  tại đây<<<

 

Tin cùng chuyên mục

Top