Tin tức

Báo cáo chuyên đề: Tác động của mối quan hệ chéo giữa các thành viên hội đồng quản trị của các công ty niêm yết lên hành vi điều phối lợi nhuận diễn ra trước các hoạt động mua bán doanh nghiệp.

Diễn giả: TS. Dương Minh Châu

Giảng viên cao cấp về kế toán,  tài chính, Kinh doanh và  luật, Đại học East London, Anh quốc.

Thời gian: 8 giờ 30 đến 11 giờ 00, Sáng Thứ Bảy, ngày 25/08/2018

Địa điểm: Phòng 219, Trường Đại học Mở TPHCM, Cơ sở Võ Văn Tần

 

Khoa Đào tạo Sau đại học kính mời  các anh chị nghiên cứu sinh, học viên, cựu học viên các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế học,Tài chính ngân hàng tham gia workshop "Tác động của mối quan hệ chéo giữa các thành viên hội đồng quản trị của các công ty niêm yết lên hành vi điều phối lợi nhuận diễn ra trước các hoạt động mua bán doanh nghiệp (The Effect of Director Networks on Earnings Management Prior To Mergers and Acquisitions: Timing is Important)

Diễn giả: Tiến sĩ Dương Minh Châu

Giảng viên cao cấp về kế toán,  tài chính, Kinh doanh và  luật, Đại học East London.

Thời gian: 8 giờ 30 đến 11 giờ 00, Sáng Thứ Bảy , ngày 25/08/2018

Địa điểm: Phòng 219, Trường Đại học Mở TPHCM, Cơ sở Võ Văn Tần

Thành phần tham dự:

Nghiên cứu sinh, học viên và cựu học viên các  chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế học, Tài chính ngân hàng

>>>Đăng ký tham dự  tại đây<<<

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top