Tin tức

Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Quản trị kinh doanh

Ngày 18/11/2015 (2 hội đồng), 19/11/2015 (2 hội đồng), 23/11/2015 (2 hội đồng), 24/11/2015 (1 hội đồng), 25/11/2015 (2 hội đồng), 26/11/2015 (2 hội đồng)

 
 

Hội đồng bảo vệ luận văn ngành Quản trị kinh doanh

- Sáng ngày 18/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 08:30

- Chiều ngày 18/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 13:30

 

- Sáng ngày 19/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 08:30

- Chiều ngày 19/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 13:30

 

- Sáng ngày 23/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 08:30

- Chiều ngày 23/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 13:30

 

- Chiều ngày 24/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 13:30

 

- Sáng ngày 25/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 08:30

- Chiều ngày 25/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 13:30

 

- Sáng ngày 26/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 08:30

- Chiều ngày 26/11/2015 tại phòng 505, vào lúc 13:30

 

Tin cùng chuyên mục

Top