Tin tức

Buổi nói chuyện chuyên đề "Lý thuyết và phương pháp trong khoa học xã hội"

Tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 412 – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3.
Thời gian tổ chức: 8:30 - 11:00,  ngày 25/08/2018.

 

Khoa Đào tạo Sau đại học và Hội đồng chuyên môn chuyên ngành Xã hội học kính mời  Quý Thầy Cô, học viên, sinh viên chuyên ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á đăng ký và tham dự Buổi báo cáo chuyên đề "Lý thuyết và phương pháp trong khoa học xã hội"
Diễn giả: PGS. TS Trần Hữu Quang - CT. HĐCM chuyên ngành XHH
Địa điểm: Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 412 – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3.
Thời gian: 8:30 - 11:00,  ngày 25/08/2018.

Nội dung chính:  (1) định nghĩa những khái niệm chính : lý thuyết, phương pháp luận, phương pháp, và kỹ thuật ; (2) vấn đề lý thuyết trong công trình nghiên cứu khoa học xã hội ; và (3) mối liên hệ giữa lý thuyết và phương pháp. 

Thành phần tham dự:

- Giảng viên, học viên cao học, sinh viên chuyên ngành Xã hội học, Công tác xã hội, Đông Nam Á

- Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên các chuyên ngành khác có quan tâm.

>> Đăng ký tham dự tại đây <<

 

Tin cùng chuyên mục

Top