Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn tháng 9/2018

Lịch bảo vệ luận văn tháng 9/2018

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

06/9/2018

08h00 – 11h30

BVLV ngành MBA (HĐ3)

1. Huỳnh Thị Thu Hà

2. Đặng Thị Ngọc Hà

3. Nguyễn Thị Diễm Hằng

4. Nguyễn Trọng Khiêm

Theo QĐ, HV quan tâm

403

2

06/9/2018

13h30 – 17h00

BVLV ngành MBA (HĐ4)

1. Lê Mai Anh

2. Kim Trung

3. Đoàn Thái Hoài Thương

4. Huỳnh Thị Tuyết Lê

Theo QĐ, HV quan tâm

403

3

13/9/2018

08h00 – 11h30

BVLV ngành MBA (HĐ5)

1. Nguyễn Thanh Tiền

2. Trần Minh Tánh

3. Ngô Trần Diễm Thúy

4. Nguyễn Thị Thu Hà

5. Nguyễn Anh Khoa

Theo QĐ, HV quan tâm

403

4

13/9/2018

13h30 – 17h00

BVLV ngành MBA (HĐ6)

1. Nguyễn Hồng Vân

2. Nguyễn Thành Hóa

3. Trần Thị Trúc Mai

4. Mai Tùng Lâm

5. Trần Thanh Tùng

Theo QĐ, HV quan tâm

403

 

Tin cùng chuyên mục

Top