Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn tháng 9 (Đợt 2)

Lịch bảo vệ luận văn cao học tháng 09/2018 (Đợt 2)

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

22/9/2018

08h30 – 12h00

BVLV ngành MLAW (HĐ1,2)

1. Huỳnh Thị Ngọc Bích

2. Nguyễn Hữu Muôn

3. Mai Thị Hồng Nhiên

4. Trương bảo Vân

Theo QĐ, HV quan tâm

120

2

22/9/2018

13h30 – 17h00

BVLV ngành MLAW (HĐ3,4)

1. Nguyễn Thị Thùy Trang

2. Trần Thị Kim Hương

3. Trần Võ Thanh Hồng Linh

4. Nguyễn Xuân Trà

Theo QĐ, HV quan tâm

120

3

23/9/2018

08h30 – 12h00

BVLV ngành MLAW (HĐ5,6)

1. Phan Thành Nhân

2. Nguyễn Văn Nghiệm

3. Phan Trí Viễn

4. Bùi Quang Thụ

Theo QĐ, HV quan tâm

120

4

23/9/2018

13h30 – 17h00

BVLV ngành MLAW (HĐ7,8)

1. Trần Trường Sơn

2. Trần Văn Đô

3. Nguyễn Nông Phú

4. Lý Nguyên Khôi

Theo QĐ, HV quan tâm

120

5

25/9/2018

08h00 – 11h30

BVLV ngành MFB

1. Hứa Quốc Thuận

2. Phạm Thị Diệu Thu

3. Đàm Nguyễn Lan Anh

4. Ngô Thị Huyền Trang

Theo QĐ, HV quan tâm

219

6

26/9/2018

08h00 – 11h30

BVLV ngành TESOL (HĐ1)

1. Dương Thục Phương

2. Hà Nhật Linh

3. Trần Thị Như Ý

Theo QĐ, HV quan tâm

120

7

26/9/2018

08h00 – 11h30

BVLV ngành ME (HĐ1)

1. Nguyễn Thị Mỹ Liên

2. Nguyễn Văn Giang

3. Võ Văn Đạt

4. Trần Đình Quốc Thái

Theo QĐ, HV quan tâm

219

8

26/9/2018

08h00 – 11h30

BVLV ngành ME (HĐ2)

1. Bùi Ngọc Mai

2. Nguyễn Minh Trưởng

3. Dương Thanh Nhất

4. Vũ Thị Thùy Dung

5. Phạm Thị Thanh Hoa

Theo QĐ, HV quan tâm

117

9

26/9/2018

13h30 – 17h00

BVLV ngành ME (HĐ3)

1. Nguyễn Ngọc Hoàng Lan

2. Phạm Thiên Thanh Thủy

3. Lê Tấn Duy

4. Trương Nguyễn Hiếu

5. Đỗ Đăng Minh

Theo QĐ, HV quan tâm

219

10

27/9/2018

13h30 – 17h00

BVLV ngành TESOL (HĐ2)

1. Trần Văn Tỵ

2. Dương Nguyễn Hoàng Phương Trâm

3. Lã Thị Ngọc Mai

Theo QĐ, HV quan tâm

120

11

28/9/2018

13h30 – 17h00

BVLV ngành MCON

1. Lê Hồng Vân

2. Tô Bửu Hùng

3. Võ Lệ Cường

4. Nguyễn Đức Minh

Theo QĐ, HV quan tâm

120

 

Tin cùng chuyên mục

Top