Tin tức

Thông báo Hướng dẫn việc Đăng ký môn học cải thiện, và môn học bổ sung kiến thức (Nghiên cứu sinh) của Học viên

1. Thời gian đăng ký:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 04/10/2018, giờ hành chính (trừ thứ 7 & Chủ nhật).

2. Đối tượng:

- Học viên cao học có nhu cầu học cải thiện.

- Nghiên cứu sinh có nhu cầu học cải thiện, hoặc học bổ sung kiến thức chương trình Thạc sĩ.

3. Thủ tục:

- Học viên lên Khoa Đào tạo Sau đại học điền phiếu đăng ký để Lãnh đạo Khoa duyệt.

- Sau đó, đóng lệ phí tại phòng Tài vụ.

Chú ý: 

- Đối với nghiên cứu sinh học bổ sung kiến thức của Thạc sĩ thì gửi gửi email về người phụ trách tai.th@ou.edu.vn để xử lý.

- Học viên đăng ký trễ sau ngày 04/10/2018 phải làm đơn xin đăng ký nêu rõ lý do và gửi trực tiếp về người phụ trách.

 

Tin cùng chuyên mục

Top