Tin tức

Lịch bảo vệ luận văn tháng 10

Lịch bảo vệ luận văn tháng 10/2018

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

04/10/2018

08h00 – 12h00

BVLV ngành TESOL

1. Lưu Thị Huyền Trân

2. Nguyễn Trọng Quyết

Theo QĐ, HV quan tâm

120

2

05/10/2018

13h30 – 17h00

BVLV ngành MCON

1. Tô Đình Chương

2. Nguyễn Viên Minh

3. Đặng Quốc Thái

Theo QĐ, HV quan tâm

120

3

17/10/2018

08h00 – 12h00

BVLV ngành MBA (HĐ1)

1. Hồ Ngọc Thanh Tâm

2. Đỗ Thị Mỹ Liên

3. Đặng Nguyễn Thanh Huyền

4. Mai Đạt Thịnh

Theo QĐ, HV quan tâm

505

4

17/10/2018

13h30 – 17h00

BVLV ngành MBA (HĐ2)

1. Nguyễn Đăng Khoa

2. Trần Thị Hoài Trâm

3. Lý Lam Tuyền

4. Trần Minh Thạch

5. Phạm Sỹ Giao

Theo QĐ, HV quan tâm

120

5

18/10/2018

08h00 – 12h00

BVLV ngành MBA (HĐ3)

1. Đỗ Thiện Châu

2. Lê Sơn Quân

3. Nguyễn Thanh Huyền

4. Hoàng Bá Cường

5. Huỳnh Thị Thu Hà

Theo QĐ, HV quan tâm

117

 

Tin cùng chuyên mục

Top