Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương tháng 01/2019

Lịch bảo vệ đề cương tháng 3/2019

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

12/01/2019

08h00 - 10h00

Bảo vệ đề cương ngành MCOM

Theo QĐ, HV quan tâm

405

2

13/01/2019

07h30 - 12h00

Bảo vệ đề cương ngành MLAW

Theo QĐ, HV quan tâm

405

3

14/01/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MBA

Theo QĐ, HV quan tâm

403

4

15/01/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MCON

Theo QĐ, HV quan tâm

403

5

16/01/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MFB (HĐ1)

Theo QĐ, HV quan tâm

403

6

17/01/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MFB (HĐ2)

Theo QĐ, HV quan tâm

403

7

18/01/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MFB (HĐ3)

Theo QĐ, HV quan tâm

403

8

19/01/2019

07h30 - 09h30

Bảo vệ đề cương ME

Theo QĐ, HV quan tâm

405

9

20/01/2019

08h30 - 12h00

Bảo vệ đề cương MSOC

Theo QĐ, HV quan tâm

405

10

21/01/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương MTESOL

Theo QĐ, HV quan tâm

403

 

Tin cùng chuyên mục

Top