Tin tức

Thông báo tư vấn đề cương luận văn

  Khoa tổ chức buổi tư vấn viết đề cương luận văn cho học viên cao học gồm các chuyên ngành sau             

  1. Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                                                                                 tư  vấn vào lúc 18h00 ngày 08/01/2016 tại phòng 505
  2. Chuyên ngành: Lý luận & PP dạy học Bộ môn Tiếng Anh                                                   tư vấn vào lúc 18h00 ngày 08/01/2016 tại phòng 601
  3. Chuyên ngành: Kinh tế học                                                                                                tư vấn vào lúc 18h00 ngày 08/01/2016 tại phòng 506
  4. Chuyên ngành:Tài chính – Ngân hàng                                                                              tư vấn vào lúc 18h00 ngày 07/01/2016 tại phòng 408
  5. Chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và Công nghiệp                                       tư vấn vào lúc 17/12/2015 tại phòng 406.

 

Tin cùng chuyên mục

Top