Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương tháng 3/2019

Lịch bảo vệ đề cương tháng 03/2019

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

27/02/2019

08h30 - 12h00

Bảo vệ đề cương ngành MTESOL (HĐ1)

Theo QĐ, HV quan tâm

207

2

03/3/2019

09h30 - 12h00

Bảo vệ đề cương ngành MLAW

Theo QĐ, HV quan tâm

207

3

07/3/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MFB

Theo QĐ, HV quan tâm

207

4

09/3/2019

13h30 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành ME

Theo QĐ, HV quan tâm

205

5

09/3/2019

13h30 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành ME (HĐ1)

Theo QĐ, HV quan tâm

205

6

10/3/2019

13h30 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành MCOM

Theo QĐ, HV quan tâm

207

7

11/3/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MBA (HĐ1)

Theo QĐ, HV quan tâm

207

8

11/3/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MCON

Theo QĐ, HV quan tâm

206

9

12/3/2019

14h00 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành MSOC

Theo QĐ, HV quan tâm

207

10

12/3/2019

14h00 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành MTESOL (HĐ2)

Theo QĐ, HV quan tâm

206

11

12/3/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MBA (HĐ2)

Theo QĐ, HV quan tâm

207

12

13/3/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MBA (HĐ2)

Theo QĐ, HV quan tâm

207

14

16/3/2019

13h30 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành ME (HĐ2)

Theo QĐ, HV quan tâm

207

 

Tin cùng chuyên mục

Top