Tin tức

Bảo vệ đề cương các lớp cao học ngày 26/1/2016, 27/1/2016, 28/1/2016

LỊCH BẢO VỆ ĐỀ CƯƠNG CÁC LỚP CAO HỌC
TT GIỜ BẮT ĐẦU GIỜ KẾT THÚC NGÀY NỘI DUNG PHÒNG
1 8:00 11:00 26/01/2016 Bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh 403
2 8:00 11:30 27/01/2016 Bảo vệ đề cương ngành LL&PP Dạy học bộ môn Tiếng Anh 405
3 8:00 11:30 28/01/2016 Bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học 402
4 13:00 17:00 28/01/2016 Bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học 402
5 17:30 21:00 28/01/2016 Bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học 505
6 17:30 21:00 28/01/2016 Bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng 403

 

Tin cùng chuyên mục

Top