Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương tháng 5/2019

Lịch bảo vệ đề cương tháng 5/2019

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

14/5/2019

09h00 - 12h00

Bảo vệ đề cương ngành MSOC

Theo QĐ, HV quan tâm

206

2

18/5/2019

14h00 - 17h30

Bảo vệ đề cương ngành MCOM

Theo QĐ, HV quan tâm

219

3

23/5/2019

16h00 - 17h30

Bảo vệ đề cương ngành MTESOL

Theo QĐ, HV quan tâm

205

4

25/5/2019

13h30 - 17h00

Bảo vệ đề cương ngành MLAW

Theo QĐ, HV quan tâm

312

5

30/5/2019

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA (HĐ1)

Theo QĐ, HV quan tâm

205

6

30/5/2019

17h30 - 20h00

Bảo vệ đề cương ngành MCOM

Theo QĐ, HV quan tâm

206

7

31/5/2019

17h30 - 20h30

Bảo vệ đề cương ngành MBA (HĐ2)

Theo QĐ, HV quan tâm

205

 

Tin cùng chuyên mục

Top