Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương các lớp cao học từ ngày 24/02/2016 đến ngày 28/02/2016

STT NGÀY GIỜ PHÒNG NỘI DUNG
1 24/02/2016 8h - 11h30 403 Bảo vệ đề cương MBA
2 24/02/2016 8h - 11h30 505 Bảo vệ đề cương MCON
3 24/02/2016 13h30 - 17h30 403 Bảo vệ đề cương MBA
4 25/02/2016 8h - 11h30 403 Bảo vệ đề cương MBA
5 25/02/2016 17h30 - 20h30 402 Bảo vệ đề cương MFB
6 26/02/2016 8h - 11h30 402 Bảo vệ đề cương TESOL
7 26/02/2016 8h - 11h30 403 Bảo vệ đề cương TESOL
8 26/02/2016 8h - 11h30 505 Bảo vệ đề cương MBA
9 26/02/2016 13h30 - 17h30 505 Bảo vệ đề cương MBA
10 26/02/2016 17h30 - 20h30 402 Bảo vệ đề cương MFB
11 27/02/2016 8h - 11h30 402 Bảo vệ đề cương ME
12 27/02/2016 8h - 11h30 403 Bảo vệ đề cương ME
13 27/02/2016 13h30 - 17h30 402 Bảo vệ đề cương ME
14 27/02/2016 13h30 - 17h30 403 Bảo vệ đề cương ME
15 28/02/2016 8h - 11h30 402 Bảo vệ đề cương ME
16 28/02/2016 8h - 11h30 403 Bảo vệ đề cương ME
17 28/02/2016 13h30 - 17h30 402 Bảo vệ đề cương ME
18 28/02/2016 13h30 - 17h30 403 Bảo vệ đề cương ME

 

Tin cùng chuyên mục

Top