Tin tức

Workshop: Phát triển ý tưởng, định hướng ý tưởng trong việc thực hiện luận án.

Nhằm hỗ trợ cho nghiên cứu sinh chuyên ngành TESOL về việc phát triển ý tưởng, định hướng ý tưởng để ý tưởng có thể phát triển thành luận văn tiến sĩ và cách viết một proposal, đặc biệt phần Literature review và Methodology.
Khoa Đào tạo Sau đại học tổ chức bổi Workshop: Phát triển ý tưởng, định hướng ý tưởng để ý tưởng có thể phát triển thành luận án và cách viết một proposal, đặc biệt phần Literature review và Methodology.
Thời gian: 8 giờ 30 đến 11 giờ 30.
Ngày: 22/12/2019.
Diễn giả: TS. Bảo Đạt.
Thành phần tham dự: Nghiên cứu sinh chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.
Kính mời Quý Thầy cô và các Anh, Chị nghiên cứu sinh quan tâm tham dự.
 

 

Tin cùng chuyên mục

Top