Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương ngành MBA ngày 22/02 và 24/02/2020

Lịch bảo vệ đề cương ngành MBA ngày 22/02 và 24/02/2020

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

22/02/2020

08h30 

Bảo vệ đề cương ngành MBA (HĐ1)

Theo QĐ, HV quan tâm

107

2 22/02/2020 13h30 Bảo vệ đề cương ngành MBA (HĐ2) Theo QĐ, HV quan tâm 107
3 24/02/2020 18h00  Bảo vệ đề cương ngành MBA (HĐ3) Theo QĐ, HV quan tâm 107
4 24/02/2020 18h00 Bảo vệ đề cương ngành MBA (HĐ4) Theo QĐ, HV quan tâm 108

 

Tin cùng chuyên mục

Top