Tin tức

HỘI ĐỒNG GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG (13/03/2020)

DANH SÁCH HỌC VIÊN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

(Lúc 17h30 ngày 13/03/2020, tại P.108 - cơ sở 97 Võ Văn Tần, P6, Q3, TPHCM)

STT

HỌ

TÊN

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN  ĐỀ TÀI

KHÓA

1

Võ Thị Quế

Ngọc

09/07/1973

Hà Nội

Nhân tố ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ hoạt động tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam - Chi nhánh Bình Thuận

2018

2

Nguyễn Trung

Đại

10/04/1985

Bình Định

Đánh giá hiệu quả chi phí của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam trong giai đoạn 2010-2018

2018

3

Nguyễn Chí

Thành

03/08/1996

Bình Định

Hoạt động kinh doanh các công cụ phái sinh  lãi suất tại các Ngân hàng TMCP Việt Nam

2018

4

Phan Lý Thiên

Ngân

06/03/1994

Đồng Nai

Những nhân tố ảnh hưởng đến rủi ro trong hoạt động thẻ tín dụng Vietcombank tại địa bàn Đồng Nai

2018

5

Hồ Quang

Duy

09/08/1993

Tiền Giang

Các nhân tố tác động đến sự hài lòng của Khách hàng khi sử dụng sản phẩm tín dụng tại Ngân hàng Nôn nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Tiền Giang

2018

6

Võ Thanh

Quang

13/04/1992

Phú Yên

Tác động của đa dạng hóa giới tính trong Hội đồng quản trị đến tính thông tin của giá cổ phiếu trên Thị trường chứng khoán Việt Nam

2016

7

Đỗ Nguyễn Kim

Hằng

11/09/1994

Phú Yên

Các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ Ngân hàng điện tử tại các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

2016

8

Nguyễn Quang

Thoại

21/12/1992

Kiên Giang

Tác động của rủi ro hệ thống ngành bất động sản Việt Nam lên lợi nhuận của các Ngân hàng Thương mại Việt Nam

2016

9

Nguyễn Thị Ngọc

Quý

01/10/1980

Lâm Đồng

Các yếu tố ảnh hưởng đến tính hữu hiệu của hệ thống kiểm soát nội bộ tại các Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam

2016

 

Tin cùng chuyên mục

Top