Tin tức

Góp ý đề cương chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh ( ngày 27/3/2020)

 Góp ý đề cương chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh 

08:00 ngày 27/3/2020 qua trực tuyến Zoom.

HỘI ĐỒNG 2:

STT Mã học viên  HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH TÊN  ĐỀ TÀI KHÓA GVHD
1 1681401110016 Lê Thị Mỹ  Linh 07/9/1993 Lâm Đồng The investigation into students' willingness to communicate in english speaking lessons as perceived by 11th grade students at Sao Viet high school 2016 TS. Huỳnh Công Minh Hùng
2 1881401110039 Võ Thị Tú  Trinh 22/9/1989 Phú Yên Insights into Autonomous Language Learning Strategies at College of Foreign Economic Relation: EFL Learners' Perceptions and Practices 2018  
3 1881401110001 Nguyễn Hoài An 5/3/1990 Berlin - Đức A study on motivation in English learning at Ho Chi Minh City Open University 2018  
4 1881401110004 Phạm Trần Nhã  Chi 7/1/1994 Bình Định Teacher's perceptions of integrating computer- mediated communication (CMC) in teaching English as foreign language (EFL0 students in Vietnamese context 2018  
5 1881401110031 Lê Phương  Thảo 7/10/1995 TPHCM The effect of know - Want - Learned plus instructional Strategy on eighth -graders' reading comprehension at An Phu Dong Secondary School 2018  
6 1681401110017 Nguyễn Thị Thu  Hằng 08/01/1991  Đà Lạt High School EFL Students’ Language Learning Strategies And Their Academic Achievement: A Case Study 2016 TS. Trần Quốc Thao

 

HỘI ĐỒNG 3:

STT Mã học viên  HỌ TÊN NGÀY SINH NƠI SINH TÊN  ĐỀ TÀI KHÓA GVHD
1 1881401110006 Lê Ngọc Bảo  Trân 10/7/1992 Ninh Thuận The effect of communicative Grammar Teaching on EFL students communicative competence 2018  
2 1881401110006 Tou Neh Danh 19/5/1985 Lâm Đồng Reinforcing EFL learners' speaking skills through learning effctive communicative activities and strategies in the current 2018  
3 1681401110023 Huỳnh Trọng  Nhân 16/07/1993 Ninh Thuận An investigation to the effectiveness of using games in teaching grammar to second year non-English majored students at Van Lang University 2016  
4 1781401110015 Nguyễn Thanh  Loan 19/3/1986 Quảng Ninh An Application of Cooperative Test Generation to Tertiary EFL-Major Writing classes at a College in Ho Chi Minh City 2017 TS. Nguyễn Thị Xuân Lan
5 1881401110017 Phan Thị Huê 16/8/1990 Bến Tre The effects of project - based learning on the 12 th graders' speaking performance at an  international school in Ho Chi Minh city 2018 TS. Nguyễn Thị Xuân Lan
6 1781401110008 Trương Thị Hương  Huyền 27/9/1994 Phú Yên Secondary school students' perspectives of cooperative learning, social support and learning satisfaction in the context of EFL education in Viet Nam 2017 TS. Đặng Tấn Tín

 

Tin cùng chuyên mục

Top