Tin tức

HỘI ĐỒNG GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG NGÀY 23/05/2020

DANH SÁCH HỌC VIÊN GÓP Ý ĐỀ CƯƠNG NGÀNH TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
(Lúc 14h00 ngày 23/05/2020, tại P.304 cơ sở 97 Võ Văn Tần - P6 - Q3 - TPHCM)
STT HỌ TÊN TÊN  ĐỀ TÀI KHÓA GVHD
1 Nguyễn Thị Phúc Trang Tác động của đòn bẩy tài chính và vai trò của sở hữu Nhà nước đến hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết 2018 PGS.TS. Lê Phan Thị Diệu Thảo
2 Lê Hồng Ảnh hưởng của rủi ro tín dụng đến hiệu quả hoạt động của các Ngân hàng TMCP Việt Nam 2018  
3 Phạm Thị Túy Nị Ảnh hưởng giữa cấu trúc sở hữu và rủi ro trong hệ thống Ngân hàng Thương mại Việt Nam giai đoạn 2010-2019 2018  
4 Nguyễn Thị Kim Tác động của chính sách cổ tức đến giá trị doanh nghiệp 2018 TS. Dương Quỳnh Nga
5 Hoàng Minh Thắng Các giải pháp nâng cao hiệu quả giám sát an toàn vi mô đối với các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn Thành phố Hồ Chính Minh 2017  
6 Nguyễn Thị Nhân Năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động của Ngân hàng Thương mại Việt Nam 2018  
7 Lê Thị Thanh Hằng Mối quan hệ giữa chu kỳ chuyển đổi tiền mặt và khả năng sinh lời 2018 TS. Võ Minh Long
8 Nguyễn Minh Phụng Ảnh hưởng của cấu trúc tài sản đến đòn bẩy tài chính của các doanh nghiệp đang niêm yết tại Việt Nam 2017  
9 Phạm Thị Phương Thảo Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất thuế thu nhập doanh nghiệp thực tế (ETR) của các doanh nghiệp niêm yết: Bằng chứng ở Việt Nam 2018 TS. Dương Quỳnh Nga
10 Vũ Thanh Bình Tác động của sở hữu nước ngoài đối với hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam 2018 TS. Dương Quỳnh Nga
11 Nguyễn Lê Cẩm Nhung Các yếu tố ảnh hưởng tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu của các Ngân hàng TMCP Việt Nam 2018  
12 Phan Lý Thiên Ngân Những yếu tố tác động đến giao dịch thẻ tín dụng theo quy định của BASEL II 2018  
13 Võ Xuân Diệu Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định giao dịch chứng khoán phái sinh ở Việt Nam 2018 PGS.TS. Nguyễn Minh Kiều

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top