Tin tức

Bảo vệ luận văn cao học lớp MBQPM5 chương trình liên kết Việt - Bỉ ngày 5/5/2016 và 6/5/2016

STT NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN PHÒNG
1 05/05/2016 8:30-12:00 Bảo vệ đề án MBQPM5 Theo QĐ, học viên quan tâm 505, 97 Võ Văn Tần , F6, Q3, TP.HCM
2 06/05/2016 8:30-12:00 Bảo vệ đề án MBQPM5 Theo QĐ, học viên quan tâm 505, 97 Võ Văn Tần , F6, Q3, TP.HCM
3 06/05/2016 13:30-15:30 Bảo vệ đề án MBQPM5 Theo QĐ, học viên quan tâm 403, 97 Võ Văn Tần , F6, Q3, TP.HCM

 

Tin cùng chuyên mục

Top