Tin tức

HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH NGÀY 18/09/2020

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH 

LÚC 8H30 NGÀY 18/09/2020 TẠI PHÒNG 120 - CƠ SỞ 97 VÕ VĂN TẦN

 

 

TT Họ  & Tên  Ngày sinh  Nơi sinh Tên đề tài luận văn  Giảng viên hướng dẫn  Khóa Ghi chú
1 Nguyễn Thành Ngọc Thạch 17/05/1990 Tây Ninh Đánh giá chất lượng dịch vụ lưu trú homestay tại Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng. TS. Võ Sáng Xuân Lan 2016  
2 Nguyễn Giang Linh 01/01/1987 Lâm Đồng Các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng giao tiếp của nhân viên IT. TS. Hà Thị Thùy Dương 2016 BV Lần 2
3 Hà Quân Đạt 11/08/1988 TP.HCM Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ, sự thỏa mãn và dự định tái sử dụng dịch vụ bảo trì thiết bị của công ty TNHH Gerber. PGS.TS. Võ Thị Quý 2016  
4 Nguyễn Thị Tú Anh 16/10/1991 Nghệ An Đánh giá ảnh hưởng của thái độ khách hàng về các hoạt động Marketing trên facebook tới ý định mua sản phẩm nội thất tầm trung và cao cấp. TS. Hà Thị Thùy Dương 2017  

 

Tin cùng chuyên mục

Top