Tin tức

Hội đồng Bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh từ ngày 01/10/2020 đến ngày 07/10/2020

Lịch bảo vệ Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh ngày 01/10/2020 , ngày 06/10/2020 và ngày 07/10/2020

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

01/10/2020

08h30 – 12h00

BVLV ngành MBA 

1. Nguyễn Thành Thu Hiền

2. Phan Thị Trà My

3. Võ Thị Tố Trinh

4. Nguyễn Thị Kim Châu

Theo QĐ, HV quan tâm

120

2

01/10/2020

13h30 – 17h00

BVLV ngành MBA 

1. Bùi Văn Minh

2. Lê Văn Như Vinh

3. Trần Thị Thúy

4. Ngô Liêm Phước Trọng

Theo QĐ, HV quan tâm

120

  3  05/10/2020   13h30 – 17h00

BVLV ngành MBA 

1. Nguyễn Đông Hồ

2. Mai Xuân Thanh

3. Nguyễn Hoàng Minh Thảo

4. Hồ Thị Khánh Hồng

Theo QĐ, HV quan tâm 205
   4  06/10/2020   08h30 – 12h00

BVLV ngành MBA 

1. Mai Kim Đô

2. Lê Đỗ Đình Nhân

3. Lê Phi Lân

4. Đỗ Cao Thắng

Theo QĐ, HV quan tâm 120
  5 06/10/2020   13h30 – 17h00

BVLV ngành MBA 

1. Huỳnh Tấn Tài

2. Huỳnh Tú Anh

3. Đào Tấn Phát

4. Lê Châu Việt Thanh

Theo QĐ, HV quan tâm 107
 6 07/10/2020   13h30 – 17h00

BVLV ngành MBA 

1. Nguyễn Đỗ Hải Nguyên

2. Phạm Thái Long

3. Phan Thế Hội

4. Võ Ngọc Đức

Theo QĐ, HV quan tâm 120

 

Tin cùng chuyên mục

Top