Tin tức

Lịch bảo vệ đề Luận văn ngành KHOA HỌC MÁY TÍNH ngày 25/10/2020

LỊCH BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC MÁY TÍNH

Sáng Chủ nhật, lúc 08 giờ 30, ngày 25/10/2020  tại Phòng 120

DANH SÁCH HỌC VIÊN BẢO VỆ LUẬN VĂN THẠC SĨ 

STT

HỌ VÀ TÊN HV

NGÀY SINH

NƠI SINH

TÊN ĐỀ TÀI

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

THỜI GIAN/ĐỊA ĐIỂM

1

Hồ Hướng

Thiên

25/12/1982

Khánh Hòa

Nhận dạng cảm xúc dựa trên bình luận trong điều kiện học nửa giám sát

TS. Trương Hoàng Vinh

Sáng Chủ nhật,

lúc 08h30'

ngày 25/10/2020

tại P. 120

CS 97 Võ Văn Tần, Q.3

 

2

Nguyễn Quốc

Trung

07/07/1984

An Giang

Nhận diện cây thuốc Việt Nam bằng phương pháp thị giác máy tính

TS. Trương Hoàng Vinh

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top