Tin tức

Hội đồng bảo vệ đề cương NCS Trần Đình Triết chuyên ngành Kinh tế học khóa 3 năm 2018

Lịch bảo vệ đề cương  NCS Trần Đình Triết chuyên ngành Kinh tế học khóa 3 năm 2018

 

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

TÊN ĐỀ TÀI

THÀNH PHẦN

PHÒNG

1

07/8/2021

9h00 - 11h00

Bảo vệ đề cương

NCS Trần Đình Triết - khóa 3  năm 2018, chuyên ngành Kinh tế học

Năng suất - quy mô kinh tế doanh nghiệp và hành vi xuất khẩu của doanh nghiệp.

Theo QĐ, NCS quan tâm

Online (Google Meet)

 

Tin cùng chuyên mục

Top