Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU LỚP ÔN THI ĐỢT 2 – NĂM 2021

Ngành Lý Luận và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh: 30/08/2021

Các ngành khác: 06/09/2021

 

THÔNG BÁO THỜI KHÓA BIỂU LỚP ÔN THI ĐỢT 2 – NĂM 2021

 

I. Thời gian học: 

Ca Sáng: 8h00 --> 11h45

Ca Chiều: 13h30 --> 17h15

Ca Tối:  18h00 -> 21h00

II. Ngành Ôn Thi

>>> Lý luận và Phương pháp Giảng Dạy Tiếng Anh <<<

Ngôn Ngữ Học: Ca Tối 2 - 4 - 6 (từ ngày 30/08 đến 29/09)

Phương Pháp Giảng Dạy: Ca Tối 3 - 5 (từ ngày 31/08 đến 30/09)

Ngoại Ngữ Pháp/ Trung: Ca Sáng & Chiều thứ 7 (từ ngày 01/09 đến 02/10)

 

>>> Khối ngành Kinh Tế: QTKD, Kinh Tế Học, TC-NH, Kế Toán <<<

Kinh Tế Vi Mô: Ca Tối 2 - 4 - 6 (từ ngày 06/09 đến 24/09)

Kinh Tế Vĩ Mô: Ca Tối 2 - 4 - 6 (từ ngày 27/09 đến 8/10)

Tiếng Anh: Ca Sáng & Chiều thứ 7 (từ ngày 11/09 đến 02/10)

 

>>> Khối ngành Xây Dựng: Kỹ Thuật Xây Dựng, Quản Lý Xây Dựng <<<

Toán Xây Dựng: Ca Tối ngày 14/09, 16/09, 17/09 và 21/09

Sức Bền Vật Liệu: Ca Tối ngày 23/09, 28/09, 30/09 và 01/10

Tiếng Anh: Ca Sáng & Chiều thứ 7 (từ ngày 11/09 đến 02/10)

 

>>> Luật Kinh Tế <<<

Luật Thương Mại: Ca Tối 2 - 4 - 6 (từ ngày 06/09 đến 17/09)

Luật Dân Sự: Ca Tối 2 - 4 - 6 (từ ngày 20/09 đến ngày 01/10)

Tiếng Anh: Ca Sáng & Chiều thứ 7 (từ ngày 11/09 đến 02/10)

 

>>> Khoa Học Máy Tính <<<

Cơ Sở Dữ Liệu: Ca Tối 14/09, 16/09, 17/09 và 21/09

Cấu Trúc Dữ Liệu Và Giải Thuật: Ca Tối 23/09, 24/09, 28/09 và 30/09

Tiếng Anh: Ca Sáng & Chiều thứ 7 (từ ngày 11/09 đến 02/10)

 

>>> Ngôn Ngữ Trung Quốc <<<

Ngôn Ngữ Trung Quốc: Ca Tối 14/09, 16/09, 17/09 và 21/09

Hán Ngữ Hiện Đại: Ca Tối 23/09, 28/09, 30/09 và 01/10

Tiếng Anh: Ca Sáng & Chiều thứ 7 (từ ngày 11/09 đến 02/10)

 

Tin cùng chuyên mục

Top