Tin tức

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021 - ĐỢT 1

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành: Kinh tế học, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh

 

Khoa ĐTSĐH trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 (đợt 1):

Căn cứ Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh của các Tiểu ban chuyên môn;
Căn cứ  Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2021 (đợt 1) số 1399/BB-ĐHM ngày 26/8/2021;
Căn cứ Thông báo số 1699/TB-ĐHM ngày 27/8/2021 về điểm xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 (Đợt 1);

1. Kết quả xét tuyển khối ngành Kinh tế (Kinh tế học, Quản trị kinh doanh).

2. Kết quả xét tuyển chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng.

3. Kết quả xét tuyển chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh.

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NGHIÊN CỨU SINH

 

Tin cùng chuyên mục

Top