Tin tức

Seminar Xã hội học: Khái niệm "thân rễ" trong Khoa học xã hội

 

Chủ nhật ngày 19/12/2021, 14h00 - 16h00

Online qua Google meet

 

Chủ đề: Khái niệm "thân rễ" trong Khoa học xã hội

 • Diễn giả : PGS.TS. Trần Hữu Quang
 • Thời gian:  Chủ nhật, ngày 19-12-2021,  Từ 14g00 -16g00
 • Địa điểm : Online qua Google (Link tham gia: http://meet.google.com/yhn-oxbm-stv)
 • Thành phần tham dự: 

  - Giảng viên ngành Xã hội học.

  - Giảng viên, học viên các chuyên ngành khác có quan tâm

  -  Học viên cao học chuyên ngành Xã hội học (bắt buộc)

  - Sinh viên chuyên ngành Xã hội học

 

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top