Tin tức

Lịch bảo vệ cấp trường Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh ngày 25/09/2021

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG

 

Nghiên cứu sinh: TRỊNH HOÀNG NAM                      Khóa 3 năm 2014

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh                         Mã số chuyên ngành: 62-34-01-02 

Tên đề tài: Rủi ro cảm nhận và ý định sử dụng thẻ tín dụng tại Việt Nam.

Thời gian: Lúc 14h00 ngày 25/09/2021

Địa điểm: Bảo vệ trực tuyến.

Luận án của NCS trên website luanvan.moet.gov.vn  của Bộ Giáo dục và Đào tạo .

Link luận văn http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.42&view=37832

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top