Tin tức

Bảo vệ đề cương cao học ngành Quản trị kinh doanh (26/08/2016), Bảo vệ đề cương cao học ngành Kinh tế học (26/08/2016)

- Bảo vệ đề cương ngày 24/08/2016: ngành XD CTDD&CN: 09h00 --> 11h30 - P.403

- Bảo vệ đề cương ngày 26/08/2016: ngành QTKD: 13h30 --> 16h00,  ngành KTH: 16h10 --> 17h00 - P.403

- Bảo vệ đề cương ngày 27/08/2016: ngành TCNH: 08h30 --> 11h30 - P.403

 
STT NGÀY GIỜ NỘI DUNG THÀNH PHẦN  PHÒNG
1 24/08/2016 09h00 - 11h30 Bảo vệ đề cương ngành Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Theo QĐ, HV quan tâm 403
2 26/08/2016 13h30 - 16h30 Bảo vệ đề cương ngành Quản trị kinh doanh Theo QĐ, HV quan tâm 403
3 26/08/2016 16h30 - 17h30 Bảo vệ đề cương ngành Kinh tế học Theo QĐ, HV quan tâm 403
4 27/08/2016 08h30 - 11h30 Bảo vệ đề cương ngành Tài chính - Ngân hàng Theo QĐ, HV quan tâm 403

 

Tin cùng chuyên mục

Top