Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC NĂM 2022 – ĐỢT 1

Khai giảng: 25/04/2022

Lớp buổi Tối các ngày trong tuần và Thứ 7, Chủ Nhật.

 

THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC

DỰ THI CAO HỌC NĂM 2022 – ĐỢT 1

 

XÃ HỘI HỌC, NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC,

LÝ LUẬN & PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC BỘ MÔN TIẾNG ANH,

CÔNG NGHỆ SINH HỌC, KHOA HỌC MÁY TÍNH, QUẢN LÝ XÂY DỰNG,

QUẢN TRỊ KINH DOANH, TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG, KINH TẾ HỌC, KẾ TOÁN
 

Chương trình đào tạo nhằm bổ túc kiến thức cho các học viên có nguyện vọng thi các chuyên ngành cao học Quản trị kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế học, Kế toán, Công nghệ sinh học, Khoa học máy tính, Quản lý xây dựng, Xã hội học, Ngôn ngữ Trung Quốc, Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh nhưng tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần hoặc khác ngành với các ngành cao học trên:

 

Tài chính – Ngân hàng:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Kinh doanh, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị - Quản lý, Kinh tế học, Quản lý công nghiệp,  phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Tiền tệ - Ngân hàng

- Nguyên lý kế toán

Học phí: 1.800.000đ/ 1 học viên

Học phí 1 môn: 900.000đ/ 1 môn

 

 

Kinh tế học:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Kinh doanh, Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị - Quản lý, phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Kinh tế vi mô

- Kinh tế vĩ mô

- Tiền tệ - Ngân hàng

Học phí: 2.600.000đ/ 1 học viên

Học phí 1 môn: 900.000đ/ 1 môn

 

 

Quản trị kinh doanh:

1. Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Quản trị - Quản lý, Kinh tế học, phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Quản trị học

- Marketing căn bản

- Quản trị chiến lược

Học phí: 2.600.000đ/ 1 học viên

Học phí 1 môn: 900.000đ/ 1 môn

 

 

2. Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác, phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Quản trị học

- Marketing căn bản

- Quản trị chiến lược

- Nguyên lý kế toán

- Kinh tế vi mô

- Kinh tế vĩ mô

- Tiền tệ - Ngân hàng

- Quản trị tài chính

 

Học phí: 6.000.000đ/ 1 học viên

Học phí 1 môn: 900.000đ/ 1 môn

 

 

Kế toán:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần : nhóm ngành Kinh tế học , Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kinh doanh và Quản trị - Quản lý, phải học bổ sung kiến thức như sau:

 

- Nguyên lý kế toán

- Kế toán tài chính

- Kế toán quản trị

- Kiểm toán

Học phí: 3.600.000đ/ 1 học viên

Học phí: 900.000đ/ 1 môn

 

 

Khoa học máy tính:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Toán và Thống kê; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; Sư phạm Toán học; Tin học công nghiệp; Điều khiển tự động, phải học bổ sung kiến thức như sau:

 

- Cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Lập trình hướng đối tượng

- Phân tích và thiết kế hệ thống

Học phí: 3.800.000đ/ 1 học viên

Học phí: 1.000.000đ/ 1 môn

 

 

Quản lý xây dựng:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần : nhóm ngành Xây dựng, Kiến trúc và quy hoạch, Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng, Kinh doanh và Quản trị - Quản lý, phải học bổ sung kiến thức các học phần sau :

- Quản lý dự án xây dựng

- Lập và thẩm định dự án đầu tư

Học phí: 1.000.000đ/ 1 môn

 

 

 

Xã hội học:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Nhân học, Dân tộc học, Công tác xã hội, Tâm lý học, Kinh tế học, Kinh tế phát triển, Kinh tế chính trị, Triết học, Văn hóa học, Giáo dục học, Chính trị học, Đông nam á, Đông phương học, Báo chí và truyền thông, Báo chí, với chuyên ngành đăng ký dự thi phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Xã hội học đại cương

- Lịch sử xã hội học

- Phương pháp nghiên cứu trong KHXH

Học phí: 2.800.000đ/ 1 học viên

Học phí: 1.000.000đ/ 1 môn

 

 

Công nghệ sinh học:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần gồm các nhóm ngành: Y học, Dược học; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản; Thú y; Chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống; Khoa học môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Hóa học, với chuyên ngành đăng ký dự thi, phải học bổ sung kiến thức như sau:

- Sinh học phân tử

- Tế bào học

- Vi sinh học đại cương

Học phí: 2.800.000đ/ 1 học viên

Học phí: 1.000.000đ/ 1 môn

 

         

Ngôn ngữ Trung Quốc:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần là ngành thuộc nhóm ngành: Đông phương học – chuyên ngành Trung Quốc học, Hán nôm, Văn hóa Trung Quốc, Lịch sử Trung Quốc, phải học bổ sung kiến thức như sau:

 

- Ngữ pháp học

- Từ vựng học

- Đất nước học Trung Quốc

Học phí: 2.800.000đ/ 1 học viên

Học phí: 1.000.000đ/ 1 môn

 

 

Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh:

Học viên có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần: Ngôn ngữ Anh; Hoặc có bằng tốt nghiệp đại học các ngành dưới đây do đại học nước ngoài cấp mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh :

+ English/American/Australian studies

+ Applied Linguistics

+ British/English/American literature

+ Education (liên quan đến giáo dục ngôn ngữ)

+ Linguistics

 học bổ sung kiến thức như sau :

- Phương pháp giảng dạy

Học phí: 1.000.000đ/ 1 học viên

 

ĐĂNG KÝ TẠI ĐÂY

Khai giảng: 25/04/2022

Thời Gian Học: Lớp buổi tối các ngày trong tuần và Thứ 7, Chủ Nhật.

 

Học viên đăng ký và nộp học phí tại Khoa Đào tạo Sau Đại học (phòng 110). Hoặc đăng ký online tại đây và chuyển khoản học phí.

*Khi đăng ký học vui lòng nộp bản sao bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm (bản sao có công chứng hoặc nộp bản photo xuất trình bản chính để đối chiếu)*

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ
Khoa Đào tạo Sau Đại học

Phòng 110 (lầu 1) - 97 Võ Văn Tần, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 0946 - 3930 0947

Website: sdh.ou.edu.vn
FB: khoasaudaihocdhmo

Email: thuy.ptth@ou.edu.vn |  Postgraduate@ou.edu.vn

 

 

Tin cùng chuyên mục

Top