Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2021 - ĐỢT 2

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành: Kinh tế học, Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kỹ thuật xây dựng, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.

 

Căn cứ Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh của các Tiểu ban chuyên môn;
Căn cứ  Biên bản họp Hội đồng tuyển sinh nghiên cứu sinh năm 2021 (đợt 2) số 2045/BB-ĐHM ngày 16/12/2021;
Căn cứ Thông báo số 2046/TB-ĐHM ngày 16/12/2021 về điểm xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 (Đợt 2);

Khoa ĐTSĐH trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2021 (đợt 2):

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN

 

Tin cùng chuyên mục

Top