Tin tức

Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Luật kinh tế ngày 06/05/2022

Lịch bảo vệ đề cương chuyên ngành Luật kinh tế ngày 06/05/2022

STT

NGÀY

GIỜ

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN 

PHÒNG

1

05/05/2022

8 giờ 00

Bảo vệ đề cương ngành MLAW

Theo QĐ, HV quan tâm

205

2 06/05/2022 13 giờ 30 Bảo vệ đề cương ngành MLAW Theo QĐ, HV quan tâm 205

 

Tin cùng chuyên mục

Top