Thông tin tuyển sinh

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2022 - ĐỢT 2

Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh chuyên ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh tế học, Kỹ thuật xây dựng, Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh.

 

Căn cứ Kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh của các Tiểu ban chuyên môn;
Căn cứ Biên bản số 2118/BB-ĐHM ngày 17/11/2022 về việc họp xét trúng tuyển kỳ thi xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 - Đợt 2 của Hội đồng tuyển sinh;
Căn cứ Thông báo số 2128/TB-ĐHM ngày 18/11/2022 về điểm chuẩn xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 - Đợt 2 (đính kèm);

Khoa ĐTSĐH trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết quả xét tuyển nghiên cứu sinh năm 2022 - Đợt 2:

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN NGHIÊN CỨU SINH NĂM 2022 - ĐỢT 2

1. Chuyên ngành Kinh tế học

2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

3. Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

4. Chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

 

Tin cùng chuyên mục

Top