Thông tin tuyển sinh

  • Tuyển sinh chuyên ngành Quản trị tiếp thị và truyền thông, năm 2019.  (theo Thông báo số 286/TB-ĐHM ngày 05/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)   Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-BGDĐT...


  • Tuyển sinh chuyên ngành Quản trị kinh doanh, năm 2019. (theo Thông báo số 285/TB-ĐHM ngày 05/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)   Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào...


  • Kinh tế học, QTKD, TC-NH, Kế toán (18/03/2019, 30/03/2019); Luật Kinh tế, LL&PPDHBM Tiếng Anh (30/03/2019); Kỹ thuật xây dựng, Khoa học máy tính, Xã hội học, Công nghệ sinh học (11/05/2019)   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ...


  • Thời gian học Sáng Chủ nhật hàng tuần. Khai giảng 21/04/2019
    Địa điểm học: Trường Đại học Mở TPHCM, 97 Võ Văn Tần, Q3.
    Học phí: 800.000 đồng/ khóa. Đăng ký online tại đây.   Nhằm giúp sinh viên, học viên cao...


  • Đăng ký học Bổ sung kiến thức (dành cho học viên trái ngành) Đăng ký ôn thi đầu vào Download hồ sơ dự thi tại đây   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC 2019 (Theo Thông báo...


Top