Thông tin tuyển sinh

  • Kinh tế học, QTKD, TC-NH, Kế toán (03/05/2019, 11/05/2019)
    LL&PPDHBM Tiếng Anh, Luật Kinh tế, Kỹ thuật xây dựng, Khoa học máy tính, Xã hội học, Công nghệ sinh học (11/05/2019)   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ...


  • Đăng ký học Bổ sung kiến thức (dành cho học viên trái ngành) Đăng ký ôn thi đầu vào Download hồ sơ dự thi tại đây   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC 2019 (Theo Thông báo...


  • - Nhận hồ sơ: đến hết ngày 08/07/2019 - Thời gian xét tuyển:  03 - 04/08/2019 - Download hồ sơ dự tuyển tại đây   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO TUYỂN SINH TIẾN SĨ 2019 (Theo Thông...


  • Tuyển sinh chuyên ngành Quản trị tiếp thị và truyền thông, năm 2019.  (theo Thông báo số 286/TB-ĐHM ngày 05/03/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)   Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-BGDĐT...


  • Chuyên ngành: QTKD, TC-NH, Kinh tế học, KH Máy tính, Xã hội học, Công nghệ sinh học. Khai giảng ngày 09/03/2019   TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÔNG BÁO CHIÊU SINH LỚP BỔ TÚC KIẾN THỨC DỰ THI CAO HỌC


Top