Course outline_BUS645_Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng

Mã môn học         : BUS645

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Trong bối cảnh kinh doanh toàn cầu hiện nay, không có doanh nghiệp nào tồn tại độc lập một mình. Mà thay vào đó, các doanh nghiệp cần kết nối chặt chẽ với nhau tạo thành một chuỗi cung ứng đi từ nguyên vật liệu cho tới thành phẩm để đáp ứng được nhu cầu phức tạp của khách hàng tiêu dùng cuối cùng. Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng là tổ hợp các hoạt động bao gồm thiết kế, vận hành và cải tiến các quy trình trong doanh nghiệp nhằm sản xuất và phân phối các sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp đến tay khách hàng. Chính vì vậy, hoạt động quản trị vận hành và chuỗi cung ứng của tất cả các doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng bất chấp quy mô lớn hay nhỏ, sản xuất hay dịch vụ, vì lợi nhuận hay không vì lợi nhuận, công cộng hay tư nhân là rất quan trọng.

Môi trường kinh doanh ngày càng chuyên nghiệp và đa quốc gia thúc đẩy sự sáng tạo trong kinh doanh đồng thời buộc các tổ chức đáp ứng với rất nhiều thay đổi trong nhu cầu của khách hàng và phù hợp với thực trạng của chuỗi cung ứng đầy phức tạp và biến động đang trở thành nhiệm vụ chính của quản trị vận hành và chuỗi cung ứng. Môn học là sự vận dụng các kiến thức tổng hợp về quản trị vận hành và chuỗi cung ứng theo góc nhìn môi trường kinh doanh toàn cầu qua từng giai đoạn khác nhau của quy trình cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Môn học giúp sinh viên cao học không chỉ hiểu biết các khái niệm, chiến lược và tiến bộ trong trong lĩnh vực quản trị vận hành và chuỗi cung ứng cấp cao mà còn giúp sinh viên hiểu rõ hơn về các công cụ phân tích cần thiết để giải quyết các vấn đề về vận hành và chuỗi cung ứng. Cụ thể:

● Giúp học viên tiếp cận theo hướng thiết lập chiến lược trong quản trị vận hành và chuỗi cung ứng.

● Phân tích các khái niệm nhằm giải thích lý do tại sao các nhà quản lý hoạt động cần đưa ra các quyết định và các trình điều khiển chiến lược quan trọng trong quản trị vận hành và chuỗi cung ứng.

● Phân tích một cách toàn diện trong phạm vi các vấn đề quan trọng của quản trị vận hành và chuỗi cung ứng từ khâu hoạch định, cung ứng, sản xuất, vận chuyển có liên quan đến hầu hết các loại hình doanh nghiệp.

 • Đánh giá và đề xuất các phương án thiết kế, vận hành và quản trị chuỗi cung ứng

● Khám phá các cách tiếp cận của các nhà quản trị vận hành và chuỗi cung ứng trong thực tế thông qua thảo luận bằng phương pháp nghiên cứu tình huống.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Hệ thống hoá được kiến thức liên quan đến vận hành và chuỗi cung ứng.
 • Phát triển các kỹ năng nghề nghiệp và kỹ năng mềm liên quan đến quản trị vận hành và chuỗi cung ứng.
 • Tự chủ và trách nhiệm trong các hoạt động quản trị vận hành và chuỗi cung ứng.

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Giới thiệu quản trị vận hành và chuỗi cung ứng
 • Hoạch định và thiết kế chiến lược quản trị vận hành và chuỗi cung
 • Quản trị mua hàng và nguồn cung ứng
 • Điều phối cung và cầu trong chuỗi cung ứng
 • Quy trình sản xuất và dịch vụ
 • Thiết kế và vận hành hoạt động phân phối, logistics và vận tải
 • Quản trị các trình điều khiển đa chức năng trong chuỗi cung ứng

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Jacob và Chase, (2015) Quản trị vận hành và chuỗi cung ứng, bản dịch của NXB Kinh tế Tp. HCM.
 • Nigel S., Brandon-Jones A., and Robert J., (2016) Operations management, 8th edition, Pearson.

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Chopra S., (2019) Supply chain management. strategy, planning and operation, 7th edition, Pearson.

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

 1. Quá trình/Giữa kỳ (50%)
 • Bài tập thảo luận, bài tập tình huống và bài tập nhóm (25%)
 • Thuyết trình nhóm (25%)

5.2     Cuối kỳ (50%)

 •  Trắc nghiệm kết hợp tự luận (50%)

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp    : 60 tiết 
 • Số giờ tự học          : 120 tiết

 

 

 

 

Top