Course outline_ECO616_Kinh tế môi trường

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Kinh tế môi trường

Mã môn học         : ECO616

Số tín chỉ              : 3 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Môn học được thiết kế để bao quát các chủ đề quan trọng nhất trong kinh tế môi trường hiện nay. Kinh tế học, khoa học về cách phân bổ các nguồn tài nguyên khan hiếm, là cốt lõi của nhiều vấn đề môi trường mang tính thách thức nhất của chúng ta, và do đó cực kỳ quan trọng. Trong một thế giới ngày càng khan hiếm và nhu cầu cạnh tranh cao, phân tích kinh tế có thể đưa ra hướng dẫn giúp chính sách công sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Sự thất bại của thị trường là nguyên nhân của nhiều vấn đề môi trường nghiêm trọng nhất của chúng ta, nhưng có thể được khắc phục bằng các công cụ kinh tế. Phát triển các công cụ kinh tế để hạn chế suy thoái môi trường cũng như cung cấp các cơ cấu khuyến khích sản xuất, và đánh giá rõ ràng các tiện nghi môi trường là những mục tiêu chính.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 • Có kiến thức về các vấn đề môi trường khác nhau và mối liên hệ của chúng với kinh tế
 • Hiểu các vấn đề như sự khan hiếm, sự lựa chọn, khái niệm kinh tế về giá trị, các nguyên tắc của tính hiệu quả thị trường và tại sao thị trường thường lại thất bại khi dính đến các vấn đề về môi trường và tài nguyên thiên nhiên
 • Hiểu các khái niệm, lý thuyết và phương pháp được sử dụng trong phân tích kinh tế về các vấn đề tài nguyên và môi trường
 • Tìm hiểu các quy định về chính sách môi trường và các công cụ được thiết kế để khắc phục những thất bại của thị trường
 • Học viên có khả năng suy nghĩ về các vấn đề cấp bách về môi trường và tài nguyên và các giải pháp khả thi về sự lựa chọn, đánh đổi và sự khan hiếm..., về mặt kinh tế

 

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Tổng quan và Giới thiệu môn học
 • Thất bại thị trường: Ngoại ứng, Hàng hóa công cộng, Tài sản chung và Hành động tập thể
 • Kinh tế học về tăng trưởng dân số và các biện pháp giảm nghèo
 • Đánh giá kinh tế của các tiện nghi môi trường & Phương pháp & Phân tích lợi ích-chi phí
 • Thuyết trình nhóm ( phần 1)
 • Công cụ khuyến khích kinh tế & Carbon Offsets. Thu nhập quốc dân và Kế toán Môi trường
 • Thuyết trình nhóm ( phần 2)
 • Nguồn cung cấp lương thực toàn cầu, An ninh lương thực, Đói khát và suy dinh dưỡng
 • Thuyết trình nhóm ( phần 3)
 • Tài nguyên chung: Thủy sản, Tài nguyên tái tạo: Rừng
 • Tài nguyên có thể tái tạo & Tài nguyên có thể khai thác. Tài nguyên nước & Ô nhiễm nước

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Environmental & Natural Resource Economics. By Jonathan M. Harris, Houghton Mifflin, 3rd edition 2014

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Sustainable Entrepreneurship:Business Success through Sustainability Weidinger, Fischler, & Schmidpeter, Springer 2014
 • In the River They Swim By Michael Fairbanks, Templeton Press 2009
 • Ecological Economics: Principles & Applications, 2nd edition. By Herman E. Daly & Joshua Farley, Island Press 2010
 • World on the Edge By Lester R. Brown, W.W. Norton & Company 2011

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (50%)

 • Đánh giá nhóm (30%)
 • Đánh giá quá trình (20%)
  1. Cuối kỳ (50%)
 •  Kiểm tra cuối kỳ (50%)

 

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 45 tiết 
 • Số giờ tự học        : 135 tiết

 

 

 

Top