Nhân sự khoa

 

1. Bộ phận văn phòng

 

 

TS. GVC. Lê Thị Thanh Thu

Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Xuân Lan

Phó Trưởng khoa

 

 

ThS. Lý Duy Trung

Chuyên viên


Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu; Lịch thi

Cơ sở vật chất

Theo dõi chung các lớp cao học Quản trị kinh doanh

 

 

Nguyễn Thị Thuý Loan

Chuyên viên


Văn thư – lưu trữ, tài chính

Tổ chức và quản lý lớp Bổ túc kiến thức,
ôn thi đầu vào

Tuyển sinh trong nước

 

ThS. Trần Thị Việt Hà

Chuyên viên


Miễn giảm, chuyển điểm, chuyển trường (đi), chuyển chuyên ngành, thôi học; đăng bài báo của học viên

Điểm môn học; Tốt nghiệp

Theo dõi chung các lớp cao học Tài chính - Ngân hàng, Kế toán

 

 

ThS. Phạm Thị Hồng Anh

Chuyên viên


Chương trình FAMA

Thẩm tra văn bằng; Công tác sinh viên; chuyển trường (đến)

Theo dõi chung các lớp cao học Kỹ thuật xây dựng

 

Trần Hữu Tài

Chuyên viên


Đăng ký môn học trực tuyến

Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận; Sao y văn bằng, chứng chỉ

Tạm dừng học tập, học phí

Theo dõi chung các lớp cao học Luật kinh tế.

 

ThS. Hồ Thị Bảo Uyên

Chuyên viên


Đăng ký và phân đề tài;

Tổ chức hội đồng bảo vệ đề cương, LV, LA;

Theo dõi chung các lớp cao học Kinh tế học.

Lê Minh Quang

Chuyên viên


Tổ chức và quản lý lớp chương trình Việt - Bỉ: MBA, Marketing

Quản lý chương trình đào tạo, mở chuyên ngành mới, theo dõi và hỗ trợ tổ chức seminar cho học viên và NCS, công tác tài liệu học tập, quản lý tiến trình học tập của NCS, tổ chức và quản lý lớp ngắn hạn sử dụng các phần mềm xử lý số liệu.

 

ThS. Trần Thị Hồng Hậu

Chuyên viên


Marketing: tuyển sinh các chương trình Sau Đại học trong nước, giai đoạn 1 và giai đoạn 2 chương trình Tesol liên kết, hình ảnh của Khoa.

Khảo sát thông tin đánh giá môn học

Theo dõi chung các lớp cao học Xã hội học, Khoa học máy tính

 

ThS. Trần Văn Tuấn

Chuyên viên


Tổ chức và quản lý lớp chứng chỉ Sau Đại học Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh (Dip Tesol)

Hồ sơ giảng viên, mời giảng, thanh toán thù lao

Theo dõi chung các lớp cao học LL&PP Dạy học bộ môn Tiếng Anh

 

2. Bộ phận giảng viên (tổ chuyên môn)

 

 

 

TS. Phạm Hà

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Tài chính – Ngân Hàng

TS. Nguyễn Thế Khải

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 

TS. Phạm Đình Long

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Kinh tế học

 

TS. GVC. Nguyễn Thị Thanh Hà

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

 

 

TS. Trần Thanh Danh

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

TS. Lâm Tố Trang

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Luật Kinh tế

TS. Trương Hoàng Vinh

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Khoa học máy tính

TS. Trần Tử Vân Anh

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Xã hội học

TS. Hồ Bảo Thùy Quyên

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Công nghệ sinh học

 

Theo dõi chung các lớp cao học Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

Top