Nhân sự khoa

 

1. Bộ phận văn phòng

TS. Nguyễn Thị Xuân Lan

Phó Trưởng khoa

 

 

Nguyễn Đăng Hiễn

Chuyên viên


Kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu;

Quản lý kho hồ sơ, công văn - lưu trữ.

Tổ chức lớp Ngoại ngữ cho CH trong nước.

Cơ sở vật chất, phòng học.

Quản lý chung các lớp cao học Quản trị kinh doanh.

 

 

Nguyễn Thị Thuý Loan

Chuyên viên


Tổ chức tuyển sinh cao học trong nước.

Tổ chức và quản lý lớp ôn thi đầu vào cao học.

Công tác đảm bảo chất lượng đơn vị.

Quản lý VPP, tài chính .

 

ThS. Trần Thị Việt Hà

Chuyên viên


Quản lý phôi bằng, in - cấp chứng chỉ, văn bằng.

Theo dõi thống kê nghiên cứu khoa học, đăng báo khoa học của HV, NCS

Báo cáo tháng, sơ kết, tổng kết năm học.

Tổ chức hoạt động văn thể mỹ cho học viên

Quản lý chung các lớp cao học LL&PPDHBM tiếng Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

ThS. Phạm Thị Hồng Anh

Chuyên viên


Tổ chức và quản lý chương trình Thạc sĩ TESOL liên kết (Giai đoạn 1 và 2).

Tổ chức và quản lý lớp Chứng chỉ Anh văn thiếu nhi.

Thẩm tra văn bằng.

Tổ chức giao lưu học viên hằng năm.

Quản lý dữ liệu hồ sơ học viên.

Xét học bổng.

Tổ chức và quản lý Study Tour.

 

Trần Hữu Tài

Chuyên viên


Đăng ký môn học trực tuyến, trả nợ, học vượt, tạm ngừng học tập, học lại.

Cấp bảng điểm, giấy chứng nhận; Sao y văn bằng, chứng chỉ.

Theo dõi, quản lý việc đóng học phí của học viên.

Quản lý hệ thống báo cáo số liệu, quản trị phần mềm quản lý công việc của Khoa và LMS.

Quản lý chung các lớp cao học Kinh tế học, Tài chính ngân hàng, Kế toán.

 

ThS. Hồ Thị Bảo Uyên

Chuyên viên


Quản lý tiến trình làm luận văn.

Tổ chức lớp ngắn hạn cho HV nước ngoài.

Theo dõi và tổ chức seminar cho học viên cao học.

Quản lý chung các lớp cao học ngành Luật kinh tế, Xã hội học, Công nghệ sinh học.

Lê Minh Quang

Chuyên viên


Quản lý chương trình Việt - Bỉ.

Quản lý chương trình đào tạo.

Theo dõi và tổ chức seminar cho Nghiên cứu sinh.

Quản lý chung các lớp Nghiên cứu sinh.

 

ThS. Trần Thị Hồng Hậu

Chuyên viên


Marketing: tuyển sinh cho chương trình trong nước và liên kết.

Tổ chức và quản lý lớp MBA liên kết (giai đoạn 1 và 2).

Tổ chức và quản lý lớp ngắn hạn: BSKT, xử lý số liệu

Khảo sát đầu khóa học.

Phụ trách thông tin website, Facebook.

ThS. Trần Văn Tuấn

Chuyên viên


Theo dõi và quản lý hồ sơ giảng viên.

Lập kế hoạch thi, bố trí lịch thi.

Xét tốt nghiệp.

Quản lý chung lớp cao học: Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Khoa học máy tính.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Cộng tác viên

Phụ trách kiểm định các chương trình đào tạo

Lê Trí Thiện

Cộng tác viên

Tiếp và tư vấn học viên

Ghi danh 

Quản lý lịch trình giảng dạy các lớp: BSKT, Ôn thi, DIP

Quản lý sổ GD của các lớp .

Khảo sát việc làm của HV đầu khóa học.

Đưa đề cương lên website.

 

2. Bộ phận giảng viên (tổ chuyên môn)

 

 

 

TS. Phạm Hà

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Tài chính – Ngân Hàng

TS. Nguyễn Thế Khải

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 

 

 

 

 

TS. Lê Thanh Tùng

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Kinh tế học

 

 

 

 

 

TS. Ngô Hoàng Điệp

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Kế toán

 

TS. GVC. Nguyễn Thị Thanh Hà

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

 

 

TS. Trần Thanh Danh

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

TS. Lâm Tố Trang

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Luật Kinh tế

TS. Trương Hoàng Vinh

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Khoa học máy tính

TS. Trần Tử Vân Anh

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Xã hội học

TS. Hồ Bảo Thùy Quyên

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Công nghệ sinh học

TS. La Thị Thúy Hiền

Thường Trực Tổ Chuyên Môn

Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

Top