Nhân sự khoa

 

1. Bộ phận văn phòng

 

TS. Nguyễn Thị Xuân Lan

Phụ trách Khoa

 

 

 

ThS. Nguyễn Đăng Hiễn

Chuyên viên


Quản lý chung các lớp cao học Quản trị kinh doanh.

 

 

 

Nguyễn Thị Thuý Loan

Chuyên viên


Tổ chức và quản lý lớp bổ túc kiến thức dự thi cao học và lớp ôn thi đầu vào cao học. 

 

 

 

ThS. Trần Thị Việt Hà

Chuyên viên


Quản lý chung các lớp cao học LL&PPDHBM tiếng Anh, Ngôn ngữ Trung Quốc.

 

 

 

ThS. Phạm Thị Hồng Anh

Chuyên viên


Tổ chức và quản lý chương trình Thạc sĩ TESOL liên kết ĐH Edith Cowan, Úc (Giai đoạn 1 và 2).

Tổ chức và quản lý lớp Chứng chỉ Anh văn thiếu nhi.

 

 

 

Lê Minh Quang

Chuyên viên


Quản lý chương trình Việt - Bỉ.

Quản lý chung các lớp Nghiên cứu sinh.

 

 

 

ThS. Trần Văn Tuấn

Chuyên viên


Quản lý chung lớp cao học: Quản lý xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Khoa học máy tính.

 

ThS. Hồ Thị Bảo Uyên

Chuyên viên


Quản lý chung lớp cao học: Luật kinh tế, Xã hội học, Công nghệ sinh học.

 

Nguyễn Thị Phương Thảo

Cộng tác viên

Quản lý chương trình MBA liên kết với ĐH Flinders, Úc; ĐH Fresenius, Đức; ĐH Southern Queensland, Úc.

 

Phan Thị Thanh Thủy

Cộng tác viên


Công tác tuyển sinh

 

Phùng Thị Huệ Phương

Cộng tác viên


Quản lý chung lớp cao học ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế học, Kế toán.

 

2. Bộ phận giảng viên (tổ chuyên môn)

 

 

 

TS. Phạm Hà

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Tài chính – Ngân Hàng

TS. Nguyễn Thế Khải

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

 

 

 

 

PGS.TS. Lê Thanh Tùng

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Kinh tế học

 

 

 

 

TS. Ngô Hoàng Điệp

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Kế toán

 

TS. GVC. Nguyễn Thị Thanh Hà

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

 

 

TS. Trần Thanh Danh

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng

TS. Lâm Tố Trang

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Luật Kinh tế

TS. Trương Hoàng Vinh

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Khoa học máy tính

TS. Trần Tử Vân Anh

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Xã hội học

TS. Lao Đức Thuận

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Công nghệ sinh học

TS. La Thị Thúy Hiền

Hội Đồng Chuyên Môn

Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

 

 

Top