Course outline_ECO506_Tiếng Pháp B2

 

 

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

 

Tên môn học        : Tiếng Pháp B2

Mã môn học         : ECO506

Số tín chỉ              : 5 tín chỉ

 

1. MÔ TẢ MÔN HỌC

Đây là học phần tiếng Pháp tương đương B2 theo khung tham chiếu năng lực Châu Âu dành cho tiếng Pháp không chuyên của Khoa Đào Tạo Sau Đại Học, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nội dung học phần nhằm trang bị kiến thức về ngôn ngữ (ngữ pháp và từ vựng), phát triển 4 kỹ năng nghe, nói, đọc và viết hầu có thể sử dụng tiếng Pháp trong các tình huống thường gặp, hoặc có thể tham gia tranh luận về các chủ đề trong chương trình học để phát triển kỹ năng nói và viết tốt hơn.

Đây là môn học rất đặt nặng về kỹ năng nghe và nói với nội dung phong phú về các vấn đề xã hội của Pháp, về các kiến thức phổ quát (connaissances générales) giúp cho người học nắm được một số vấn đề về văn minh Pháp, tạo sự hứng thú trong việc học ngôn ngữ này.

Môn học cũng gồm có nhiều phần ngữ pháp nâng cao, từ ngữ phong phú bao gồm nhiều lãnh vực: gia đình, trường học, xã hội, âm nhạc, phong cách sống.v.v…Trên nền tảng đó, môn học có thể giúp người học đọc hiểu và viết càng ngày càng tốt hơn.

2. MỤC TIÊU MÔN HỌC

 

2.1. Mục tiêu kiến thức: Sau khi học xong học phần này, sinh viên sẽ nắm được:

 • Một số kiến thức về đất nước và con người Pháp
 • Về nền văn minh Pháp
 • Về phong tục tập quán của người Pháp
 • Từ vựng và ngữ pháp đều được nâng cao nên có thể đọc báo hoặc các câu chuyện ngắn

2.2. Mục tiêu kĩ năng: Sau khi học xong học phần này, sinh viên có thể:

 • Giao tiếp bằng văn nói hoặc văn viết.
 • Viết văn bóng bẩy hơn, đa dạng hơn nhờ ngữ pháp được nâng cao.
 • Đọc hiểu tốt hơn nhờ học được đa dạng chủ đề .
 • Nghe hiểu nhanh hơn nhờ luyện tập những bài nghe theo đúng giọng, đúng tốc độ của người Pháp nói .

2.3. Mục tiêu thái độ: Sinh viên sau khi học xong học phần này sẽ:

 • Phát huy ý thức tự học thông qua việc làm bài tập, bài viết tại nhà.
 • Tự tìm thông tin trên các trang mạng để hoàn thiện những gì còn yếu kém trong các kỹ năng .
 • Ý thức tham gia tích cực và hứng thú thực hành trong lớp .
 • Ý thức lợi ích của việc sử dụng tiếng Pháp như một công cụ để giao tiếp và học tập.

 

3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY

 • Unité 1: LeÇon 2 - Colocation
 • Unité 2: LeÇon 5 – Passeport pour l’Europe
 • Unité 3: LeÇon 9 – Que la fête commence !
 • Unité 4: LeÇon 13 – New York
 • Unité 5: LeÇon 19 – Chambre à louer
 • Unité 6: LeÇon 23 – À table
 • Unité 7: LeÇon 26 – Travailler autrement
 • Unité 8: LeÇon 30 - Service Compris

 

4. HỌC LIỆU

4.1. Giáo trình

 • Le nouveau taxi 3. Robert Memand, Anne-Marie Johnson
 • Réussir le DELF B2. Marie Rabin  , Dorothée Dupleix , Bruno Girardeau , & 1 more

4.2. Tài liệu tham khảo

 • Guide pédagogique
 • Nouvelle Grammaire du FranÇais

5. ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

5.1     Quá trình/Giữa kỳ (30%)

 • Tham gia vào các đề tài nói ở lớp (10%)
 • Thi giữa kỳ (nghe, viết & đọc hiểu) (20%)

5.2     Cuối kỳ (70%)

 • Thi cuối kỳ (nghe, viết & đọc hiểu) (70%)

 

6. SỐ GIỜ HỌC

 • Số giờ học tại lớp  : 75 tiết 
 • Số giờ tự học        : 160 tiết

 

 

 

Top